Bujny i Gomulin będą miały nagłośnienie

A kupią je dzięki dofinansowaniu, jakie uzyskały z funduszy wojewódzkich. To kolejne sołectwa, które dzięki temu będą mogły lepiej wyposażyć swoje domy ludowe.

5 tys. zł na „Zakup zestawu nagłośnienia dla sołectwa do Domu Ludowego w Gomulinie” i tyleż samo na „Zakup zestawu nagłośnienia dla sołectwa do Domu Ludowego w Bujnach” – Sejmik Województwa Łódzkiego udzielił gminie Wola Krzysztoporska pomocy finansowej w postaci dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację tych dwóch małych projektów lokalnych. Wkład własny gminy to dodatkowe 1.700 zł do każdego z nich. I choć projekty są niewielkie, to cieszą mieszkańców, którzy już planują imprezy, podczas których wykorzystają nowy sprzęt.

W Bujnach zaplanowano trzy imprezy letnie: „Festyn Powitanie Wakacji” dla dzieci i lokalnej społeczności (spartakiada sportowa przeprowadzona przez sołtysa i Radę Sołecką); „Parafiadę sierpniową” (festyn odpustowy z okazji święta św. Wawrzyńca dla lokalnej społeczności przeprowadzony przez sołtysa i Radę Sołecką przy udziale lokalnych druhów OSP Bujny ) i „Powrót do szkoły – powitanie jesieni” (festyn jesienny z ogniskiem i kiełbaskami dla dzieci z lokalnej szkoły i rodziców przeprowadzony przez sołtysa i Radę Sołecką przy udziale Rady Rodziców i dyrektora Szkoły Podstawowej w Bujnach).

W Gomulinie sołtys wraz z Radą Sołecką planuje przeprowadzić dwie imprezy letnie: „Ognisko Rodzinne” dla dzieci i lokalnej społeczności przeprowadzony przez sołtysa i Radę Sołecką przy udziale lokalnych druhów OSP Gomulin (będzie pieczenie kiełbasek i zabawa taneczna); „Bezpieczny powrót do szkoły” – festyn instruktażowo-profilaktyczny dla dzieci z Gomulina i lokalnej społeczności, w ramach którego planowane jest przeprowadzenie pokazu udzielania pierwszej pomocy, instruktaż zasad bezpieczeństwa na drodze dla pieszych, zwiedzanie jednostki OSP w Gomulinie.

Te małe projekty angażują całą lokalną społeczność. W ramach wkładu własnego w Bujnach panie z KGW przygotowują poczęstunek, upieką ciasta dla uczestników imprez. Strażacy z OSP Bujny zapewniają obsługę logistyczną i bezpieczeństwo. Rada Rodziców wraz z dyrektorem ze Szkoły Podstawowej w Bujnach zorganizują konkurencje i konkursy, zapewnią opiekę dla dzieci ze szkoły.
Podobnie będzie w Gomulinie, gdzie w przygotowanie imprez także zaangażują się panie z KGW, Rada Sołecka i strażacy z OSP Gomulin.

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku podobny projekt realizowany był w Stradzewie, gdzie również kupiono nagłośnienie do Domu Ludowego.