Bujny: Młoda krew ratuje życie

Po raz pierwszy w bieżącym roku szkolnym 2018/2019 w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego im. W. Witosa w Bujnach miała miejsce akcja zbiórki krwi. 14 listopada uczniowie szkoły oddawali krew w ramach akcji „Młoda krew ratuje życie”.

W akcji wzięło udział 19 uczniów z następujących klas:
Klasa III Liceum Ogólnokształcące o profilu policyjnym
Szmytka Magdalena
Purgał Wiktoria
Łągwa Wiktoria
Kuczera Karolina
Święszkowska Amanda
Niewiadomski Przemysław
Klasa IV Technikum Rolnicze
Cieślak Marcin
Klasa IV Technikum Weterynaryjne
Sternak Klaudia
Dudek Bartosz
Sosińska Natalia
Jędrzejczyk Aleksandra
Klasa IV Technikum Leśne
Rycerz Rafał
Klasa III Technikum Rolnicze
Szymacha Karol
Słowicki Konrad
Maksalon Kacper
Marusiński Artur
Klasa III Technikum Leśne
Suszyński Patryk
Kl I Liceum Ogólnokształcące o profilu policyjnym
Więcławski Jan
W sumie krew oddało 6 uczniów oraz jeden gość z zewnątrz, co stanowi: 3150 ml krwi.
Dziękujemy!