Cała gmina strefą ekonomiczną. Przedsiębiorcy mogą liczyć na ulgi!

Przypominamy, że przedsiębiorcy działający lub chcący rozpocząć działalność na obszarze gminy Wola Krzysztoporska mogą korzystać z pomocy publicznej dystrybuowanej przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Oznacza to, że inwestor, mikro, mały lub średni przedsiębiorca, zarówno polski, jak i zagraniczny, może skorzystać ze zwolnienia podatkowego dla nowej inwestycji – i to bez ograniczenia geograficznego co do lokowania inwestycji.

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zarządza obszarem w centralnej Polsce obejmującym województwa: łódzkie, część wsch. woj. wielkopolskiego i część Mazowsza. Działając w imieniu ministra właściwego ds. gospodarki, udziela wsparcia przedsiębiorcom zamierzającym realizować nowe inwestycje w postaci zwolnienia z podatku CIT lub PIT dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, na okres od 10 do 15 lat w zależności od lokalizacji inwestycji.

Nowe przepisy zakładają, że pomoc publiczna może być przyznana przedsiębiorcy na dowolnej nieruchomości (prywatnej, JST, innej) w myśl hasła „Cała Polska Strefą Ekonomiczną”. Decyzja w województwie łódzkim jest przyznawana na 12 lat, a na „starych” terenach strefowych na lat 15.

Aby otrzymać pomoc z ŁSSE, firma musi spełnić 2 rodzaje kryteriów:

ILOŚCIOWE – tzn. minimalne nakłady inwestycyjne (uzależnione od stopy bezrobocia w danym powiecie oraz rozmiaru firmy).

Dla powiatu piotrkowskiego to:

Stopa bezrobocia

– obwieszczenie

Warunki do spełnienia dla mikro w mln zł (98%) Warunki do spełnienia dla małych i BPO w mln zł (95%) Warunki do spełnienia dla średnich  (80%) Warunki do spełnienia dla dużych w mln zł Poziom pomocy publicznej (w %) Okres obowiązywania decyzji*
5,7 1,6 4 16 80 35 12

 

JAKOŚCIOWE – 10 kryteriów. W województwie łódzkim należy spełnić minimum 5 (lista w załączniku).

Poziom pomocy publicznej pozostał bez zmian, tzn. 35% kosztów kwalifikowanych dla firmy dużej, 45% średniej i 55% dla małej i mikro.

W praktyce firmy mogą realizować inwestycje na dowolnej nieruchomości, np. na ternie, gdzie już funkcjonuje zakład produkcyjny.

Przypomnijmy, że gmina Wola Krzysztoporska dysponuje działką o powierzchni 3,79 ha w podstrefie ŁSSE.

Mapa – tereny inwestycyjne w podstrefie Wola Krzysztoporska

Na terenie gminy znajdują się także prywatne tereny inwestycyjne objęte miejscowymi planami zagospodarowania i logistycznie doskonale położone u zbiegu ważnych szlaków komunikacyjnych: autostrada A1 (docelowo Gdańsk – Katowice), droga krajowa Warszawa – Piotrków Trybunalski – Wrocław, drogi krajowe nr 74 (Kielce, Wieluń), nr 12 – Radom.

 

Więcej informacji:

Bezpłatna infolinia inwestycyjna:

0 800 800 280

e-mail: info@sse.lodz.pl

 

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

  1. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22G, 90−349 Łódź

telefon: (+48) 42 676-27-53/54

fax: (+48) 42 676-27-55

Przepisy prawne w załączeniu!

Przypomnijmy – brak ograniczenia geograficznego do lokowania inwestycji, prawie dwukrotnie dłuższy okres zwolnienia podatkowego niż poprzednio oraz ulgi podatkowe sięgające kilkudziesięciu procent – to niektóre z zalet wprowadzonych w połowie 2018 r. przepisów o strefach, które mają zachęcić do inwestowania także w mniejszych miejscowościach w całej Polsce.

Uchwalona w maju 2018 r. ustawa o wspieraniu nowych inwestycji wprowadziła zasadnicze zmiany w dotychczasowym funkcjonowaniu specjalnych stref ekonomicznych. Na mocy nowych przepisów stworzono Polską Strefę Inwestycji, w ramach której, po spełnieniu określonych kryteriów, możliwe jest uzyskanie zwolnienia z CIT lub PIT na terenie niemal całego kraju, a nie jedynie wydzielonych stref. Wysokość ulgi podatkowej zależy od lokalizacji inwestycji i wielkości przedsiębiorstwa.

Eksperci zwracają uwagę, że nowa ustawa daje też możliwość ubiegania się o pomoc na realizację projektów zarówno produkcyjnych, jak i usługowych. W odniesieniu do tej drugiej kategorii rozszerzono zakres działalności, która ma szansę być objęta zwolnieniem podatkowym. Znacznie niższym kryteriom ilościowym – tzn. określającym minimalną wartość nakładów inwestycyjnych – podlegają projekty związane z badaniami i rozwojem, a także z nowoczesnymi usługami dla biznesu.

Zachęcamy do inwestowania w gminie Wola Krzysztoporska!

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 pdf Kryteria jakościowe_przemysł 291 KB 342
2 pdf Kryteria jakościowe_usługi 303 KB 368
3 pdf Rozporządzenie w spr pomocy publicznej 617 KB 394
4 pdf USTAWA o wspieraniu nowych inwestycji 230 KB 348