Charytatywny bal karnawałowy dla przedszkola

Od kilku lat Rada Rodziców Przedszkola Samorządowego w Woli Krzysztoporskiej organizuje bale karnawałowe, z których cały dochód przeznacza na potrzeby placówki. Również w tym roku, 2 lutego 2019 roku na fantastycznej zabawie karnawałowej w Domu Ludowym w Kacprowie bawiło się 80 osób.

Dobrą muzykę do zabawy zapewnił DJ, a smakowite potrawy przygotowali rodzice przedszkolaków. Wszystkie produkty do przygotowania potraw podarowali sponsorzy. Od sponsorów pochodziły również przedmioty, które można było wygrać w loterii zorganizowanej w trakcie balu. Bezinteresownie wspomogło bal również Koło Gospodyń Wiejskich z Kacprowa, udostępniając nieodpłatnie salę i zapewniając pomoc w obsłudze gastronomicznej i serwowaniu potraw.
Wszystkim sponsorom i darczyńcom dyrektor i pracownicy przedszkola serdecznie dziękują.
A dzień wcześniej również w gościnnym Domu Ludowym Kacprowie odbyła się zorganizowana przez Radę Rodziców zabawa karnawałowa dla przedszkolaków. W pięknie udekorowanej sali bawiły się dzieci przebrane w pomysłowe stroje przygotowane przez rodziców. Zabawy organizowane były przez wychowawców i animatorów.
W trakcie balu zorganizowana została loteria prac przygotowanych przez dzieci, z której dochód przeznaczony jest na potrzeby przedszkola.
Na zakończenie maluchy otrzymały paczki przygotowane przez Radę Rodziców – zestawy gier i zabaw edukacyjnych.