Chcesz odbierać nieczystości – pobierz wniosek!

Na podstawie zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przedsiębiorcy mogą ubiegać się o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie m.in. opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.

Wymaga to wypełnienia i złożenia w Urzędzie Gminy odpowiedniego wniosku wraz z załącznikami (potwierdzającego spełnienie określonych wymagań wynikających z uchwał Rady Gminy Wola Krzysztoporska), jak również wniesienia opłaty skarbowej. Kwota opłaty skarbowej wynosi odpowiednio: 107,00 zł za wydanie decyzji w sprawie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych i 616,00 zł – w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.

Poniżej wnioski do pobrania.

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 doc wniosek ochrona przed bezdomnymi zwierzętami 24 KB 545
2 doc wniosek_nieczystości ciekłe 40 KB 526