Chcesz się pozbyć azbestu – złóż wniosek!

azbest - płyty eternitowe złozone na kupkę

W związku z planowanym złożeniem kolejnego wniosku do WFOŚiGW w Łodzi na dofinansowanie zadania pn.: „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wola Krzysztoporska w 2023 r.” informujemy, że każdy, kto dotąd jeszcze nie pozbył się azbestu ze swojej posesji, może to zrobić, składając wniosek w terminie od 8 lutego do 20 lutego 2023 r.

Wnioski są dostępne na stronie internetowej gminy Wola Krzysztoporska, jak również w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska w godzinach pracy urzędu, tj.: pon. – 900-1700, wt. – pt. 730 – 1530.

Składając wniosek, należy:

  • być w posiadaniu aktu notarialnego albo innego dokumentu stwierdzającego władanie nieruchomością,
  • w przypadku nieruchomości, do której tytuł prawny posiada kilka osób, należy dołączyć zgody wszystkich pozostałych współwłaścicieli na realizację zadania,
  • określić ilość wyrobów zawierających azbest poprzez policzenie płyt,
  • przesłać na mail: m.jarzecka@wola-krzysztoporska.pl kolorowe zdjęcia miejsc składowania wyrobów zawierających azbest, ww. zdjęcia powinny umożliwić wizualną identyfikację obiektu lub miejsca składowania na terenie posesji,
  • w chwili składania wniosku eternit musi być zdemontowany, złożony na paletach, ofoliowany.

Wymiana pokrycia dachowego z eternitu wymaga zgłoszenia robót budowlanych w Starostwie Powiatowym w Piotrkowie Trybunalskim (okazanie zgłoszenia może być wymagane podczas kontroli).

Realizacja przedsięwzięcia uzależniona jest od uzyskania dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska, pok. 14 lub pod nr tel.: 44 61 63 982.

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 pdf 1. Wniosek 1 MB 116
2 pdf 2. Oświadczenie 44 KB 112
3 pdf 3. Oświadczenie dot. nie korzystania z pomocy de minimis 45 KB 98
4 pdf 4. Formularz informacji przedstawionej przez wnioskodawcę - de minimis 49 KB 98