Choinka w Kacprowie

Koło Gospodyń Wiejskich z Kacprowa 9 lutego zorganizowało zabawę choinkową dla dzieci.

Był św. Mikołaj z prezentami, malowanie twarzy, smakołyki i dobra zabawa. W spotkaniu wzięło udział ponad 30 dzieci z rodzicami i dziadkami.
– Organizowanie takich wspólnych zabaw staje się powoli naszą tradycją – dodaje Ewa Jarząbek, przewodnicząca KGW w Kacprowie.

Fot. KGW Kacprów