Co wiedzą szóstoklasiści?

Fot. Archiwum UG

To miał skontrolować sprawdzian, który 5 kwietnia pisali uczniowie kończący w tym roku szkołę podstawową. Jak poszedł egzamin uczniom z gminy Wola Krzysztoporska? Okazuje się, że całkiem dobrze. W polskim okazali się najlepsi w powiecie piotrkowskim, w matematyce zajęli drugie miejsce, w angielskim – trzecie.

Pod koniec maja Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi ogłosiła wyniki sprawdzianu.
Jeśli chodzi o wyniki z języka polskiego, to szóstoklasiści z terenu gminy Wola Krzysztoporska znaleźli się na pierwszym miejscu wśród gmin powiatu piotrkowskiego, osiągając średni wynik 77,3%. To znacznie lepiej niż średnia w powiecie (71,4%) i województwie łódzkim (70%). Dobrze poszło im także z matematyki – tu osiągnęli drugi wynik w powiecie, uzyskując średnio 57,4% maksymalnej liczby punktów (średnia w powiecie – 52,4%; w województwie łódzkim – 54%).
W obu przypadkach przekroczyli też średnią krajową, sumarycznie z tych dwóch przedmiotów osiągając wynik na poziomie 67,3% (dla porównania: średni wynik w Polsce – j. polski/matematyka 63%, średni wynik powiatu – j. polski/matematyka – 61,9%).
Nieco gorzej poszło uczniom z języka angielskiego. Średnio osiągnęli oni wynik na poziomie 67,3% (średni wynik powiatu – 66,2%), choć na terenie gminy są szkoły, które napisały ten test znacznie lepiej niż wynosi średnia krajowa. Przykładem mogą być uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Bujnach, którzy osiągnęli wynik 75% (średni wynik w Polsce – 71%).

A jakie wyniki uzyskali uczniowie poszczególnych szkół w gminie Wola Krzysztoporska? Najlepiej z egzaminami poradzili sobie uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Bujnach. Z części pierwszej (matematyka /polski) uzyskali najlepszy wynik w gminie, osiągając 71,6% maksymalnej liczby punktów. Najlepsi okazali się także z języka angielskiego. Dobrze wypadli również uczniowie z Bogdanowa i Gomulina.

Oto wyniki poszczególnych szkół:

Bogdanów
j. polski/matematyka 28,55 p – 71,5%
j. angielski 27,7 p – 69%

Bujny
j. polski/matematyka 28,64 p – 71,6%
j. angielski 30 p – 75%

Gomulin
j. polski/matematyka 28,16 p – 70,4%
j. angielski 27,11 p – 67,8%

Krzyżanów
j. polski/matematyka 26 p – 65%
j. angielski 27,78 p – 69,45%

Parzniewice
j. polski/matematyka 20,71 p – 51,8%
j. angielski 17,85 p – 45%

Wola Krzysztoporska
j. polski/matematyka 25,9 p – 64,75%
j. angielski 27,17 p – 67,92%

Jak poinformowała Centralna Komisja Egzaminacyjna, wyniki tegorocznego sprawdzianu pokazują, że uczniowie dobrze poradzili sobie z zadaniami z języka polskiego wymagającymi wyszukania w tekście informacji wyrażonych wprost i pośrednio (ukrytych) oraz identyfikowania wypowiedzi jako tekstu informacyjnego.
Z matematyki wykazali się umiejętnością wykonywania obliczeń praktycznych, a w szczególności obliczeń zegarowych.
Szóstoklasiści przystępujący do sprawdzianu z języka angielskiego najlepiej poradzili sobie z rozwiązaniem zadań sprawdzających znajomość środków językowych.