„Cyfrowa Gmina” Wola Krzysztoporska

Cyfrowa Gmina baner mapa Polski na granatowym tle

Gmina Wola Krzysztoporska realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Cyfrowa Gmina”. Jego celem jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. Dofinansowanie projektu z UE to 178.101 zł.

W ramach realizacji grantu w programie „Cyfrowa Gmina” gmina Wola Krzysztoporska planuje unowocześnienie infrastruktury IT urzędu, mające na celu stworzenie podwalin sprzętowych dla wdrożenia w przyszłości systemu zapewniającego elektroniczny obieg dokumentów w urzędzie.
W swoich planach gmina postawiła na zapewnienie redundancji kluczowych elementów infrastruktury serwerowej oraz sieciowej poprzez zakup: • 2 szt. serwerów typu Rack 19” wyposażonych w kontrolery Raid umożliwiające stworzenie RAID 0/1/5/6/10/50/60, każdy wyposażony w 4 dyski SAS 10k; • 2 szt. redundantnych przełączników sieciowych o prędkości 1 GbE; • wielofunkcyjnego sieciowego urządzenia drukującego kolorowego A3; • zasilacza awaryjnego o mocy 3 kVA umożliwiającego bezpieczne zatrzymanie infrastruktury serwerowej w przypadku awarii zasilania; • routera brzegowego w formie klastra HA w postaci dwóch redundantnych urządzeń wraz ze wsparciem producenta na okres 3 lat; • 10 szt. komputerów osobistych przenośnych wyposażonych w system operacyjny MS Windows w wersji Pro oraz pakiet biurowy MS Office Home & Business. Wyposażenie serwerów w kontrolery Raid oraz 4 dyski twarde zabezpieczy dane urzędu przed awarią sprzętową, co będzie miało wpływ na bezpieczeństwo danych i ciągłość pracy urzędu. Redundantne przełączniki sieciowe zapewnią ciągłość pracy nawet w przypadku awarii jednego z nich. Zasilacz awaryjny będzie stał na straży bezpiecznego wygaszania infrastruktury w przypadku awarii energetycznej. Klaster urządzeń brzegowych wpłynie na zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa urzędu. Ponadto ze względu na zastosowanie dwóch urządzeń nawet w sytuacji awarii jednego z nich nie wpłynie to na ciągłość pracy urzędu i jego bezpieczeństwo cyfrowe.
Przenośne komputery osobiste umożliwią pracownikom Urzędu większą mobilność oraz ewentualną pracę zdalną, co niestety może mieć miejsce ze względu na pandemię Covid-19. Również router brzegowy zapewni bezpieczną komunikację pracujących zdalnie pracowników, poprzez zabezpieczenie komunikacji tunelowym połączeniem VPN. Wpłynie to na zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa urzędu i zminimalizuje ryzyko wycieku danych.
Wielofunkcyjne urządzenie drukujące da możliwość elektronizacji dokumentów wpływających w formie papierowej. Dzięki jego interfejsowi sieciowemu usługi skanowania i wydruku będą dostępne dla każdego pracownika.
Całość planowanej do zakupu infrastruktury znacznie podniesie poziom cyfryzacji urzędu oraz w przyszłości, po wdrożeniu elektronicznego obiegu dokumentów, ułatwi kontakt mieszkańcom gminy z urzędem oraz umożliwi zdalną obsługę interesantów np. w czasie pandemii lub innych wydarzeń losowych. Ponadto modernizacja infrastruktury IT podniesie także kompetencje cyfrowe pracowników urzędu. Kupowany sprzęt informatyczny objęty będzie minimum 36 miesięczną gwarancją producenta urządzenia, co będzie miało wpływ na czas życia produktu oraz jego okres użyteczności dla Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej. Gmina planuje realizację zakupów w ramach grantu cyfrowego w okresie od 06.2022 r. do 06.2023 r.
Dofinansowanie projektu z UE wyniesie 178.101 zł.

baner cyfrowa gmina mapa Polski na granatowym tle

 

Plakat cyfrowa gmina loga europejskie i treść z tytułem dofinansowania i kwotą - jak w treści informacji