Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Bogdanowie włączyli się do ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-informacyjnej na temat zagrożeń związanych z możliwością powstawania pożarów w mieszkaniach i domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

Kampania jest realizowana od października 2018 r. do marca 2019 r., a jej koordynatorem jest pani Ewelina Kacperska.
W okresie jesienno-zimowym w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstawania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W tym samym okresie notuje się także wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla – niewidocznym, bezbarwnym i bezzapachowym „cichym zabójcą”.
Głównym celem kampanii jest zmniejszenie liczby ofiar poprzez podniesienie poziomu wiedzy na temat zagrożeń związanych z pożarami w mieszkaniach i domach jednorodzinnych oraz emisją tlenku węgla, zapewnienie właściwej ewakuacji oraz sposobów powiadamiania służb ratowniczych. Istotne jest uświadomienie odbiorcom kampanii korzyści z zamontowania i właściwej eksploatacji czujek dymu i tlenku węgla. Ważne jest przypomnienie o obowiązku okresowego dokonywania przeglądów i czyszczenia przewodów kominowych oraz sprawdzanie instalacji wentylacyjnych.
W działania prewencyjne włączyli się strażacy z OSP w Bogdanowie, druhowie TOMASZ OLAS i KACPER KOMOROWSKI, którzy zaprezentowali wyposażenie i uzbrojenie osobiste strażaka, środki specjalne ochrony osobistej, zasady korzystania z automatycznego defibrylatora zewnętrznego oraz omówili wyposażenie torby specjalistycznej R1. Uczniowie klasy VIII zaprezentowali algorytm resuscytacji krążeniowo-oddechowej.