Czy komuś zginął pies?

Piesek błąka się w Piekarach. Może komuś zginął? Prosimy o kontakt z Referatem Ochrony Środowiska i Rolnictwa tel. 44 616-39-82.