Czy w gminie Wola Krzysztoporska jest susza?

Choć rolnikom zdawać się może inaczej – na terenie gminy Wola Krzysztoporska… póki co suszy nie ma.

Tak mówią raporty publikowane przez System Monitoringu Suszy Rolniczej w Polsce (SMSR) obsługiwany przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy (IUNG-PIB) na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. To właśnie na podstawie tych raportów gmina, a później także Urząd Wojewódzki określa, czy są podstawy do wszczęcia procedury szacowania szkód w gospodarstwach rolnych.

Do Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej wpłynął na razie tylko jeden wniosek rolnika o oszacowanie szkód związanych z suszą, ale ze względu na treść raportu obejmującego okres od 1 czerwca do 31 lipca 2015 roku (nie stwierdzono zagrożenia wystąpienia suszy rolniczej na obszarze Polski), Urząd musiał odmówić wszczęcia procedury. Gdyby tego nie zrobił i wysłał zawiadomienie do Urzędu Wojewódzkiego, ten ostatni poinformowałby, że nie ma podstaw do wszczęcia procedury – właśnie na podstawie raportów IUNG-PIB.

Rolnicy z terenu gminy właściwie zebrali już z pól zboże. Martwią się jednak ci, którzy mają uprawy kukurydzy. Pojawiają się sygnały, że ta zaczyna schnąć (mimo że jej zbiory to dopiero koniec września – początek października) i tu mogą pojawić się straty. IUNG-PIB zaleca stałe monitorowanie raportów w tej sprawie.
Problemy zaczynają także mieć hodowcy bydła, ponieważ wysychają pastwiska.