Czytanie to pokarm dla umysłu

O tym młodzież z Bujen w przeddzień Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich starali się przekonać samorządowcy.

22 kwietnia w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Bujnach odbyła się audycja radiowęzłowa, podczas której zaproszeni goście zaprezentowali swoje fascynacje literackie.

Głośno czytali: przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego Marek Mazur, sekretarz Starostwa Powiatowego Ireneusz Czerwiński oraz wójt gminy Wola Krzysztoporska Roman Drozdek.
– Występuję dziś w roli tego, który ma karmić umysł czytaniem. Przeczytam młodzieży fragmenty Gombrowicza, który odważył się skrytykować twórczość Sienkiewicza. Ja co prawda nie zgadzam się z tym, ale jest to ciekawa krytyka, dająca do myślenia – mówił Roman Drozdek.

Inicjatywa, zorganizowana przez nauczycielki języka polskiego z ZSR CKP w Bujnach, miała związek z obchodzonym 23 kwietnia Światowym Dniem Książki i Praw Autorskich.