Dbajmy o czystość

Gminne ekipy rozpoczęły  pozimowe  sprzątanie terenu Gminy.  Jak co roku ukazał się naszym oczom ogrom śmieci pozostawianych PRZEZ NAS w przydrożnych rowach, lasach oraz na łąkach.  Tych śmieci nie pozostawiają mieszkańcy innych gmin – TO MY SAMI, NASI SĄSIEDZI I ZNAJOMI fundujemy sobie takie krajobrazy. Szczególnie uderza w oczy  porzucanie popiołu tuż przy drogach, dodatkowo zanieczyszczonego resztkami niedopalonych plastikowych opakowań.

Zaśmiecanie NASZEJ GMINY jest  tym bardziej niezrozumiałe, że każdy mieszkaniec posiada pojemniki na śmieci, a nadmiar  odpadów można BEZPŁATNIE  wywieźć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Woli Krzysztoporskiej przy ul Cmentarnej 22 (przy oczyszczalni ścieków). Punkt  ten czynny jest  przez cały rok w każdą sobotę (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach 8:00 – 18:00.

Na PSZOK (bez dodatkowych kosztów – w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) można oddać:
– pozostałości z segregacji,
– popiół,
– odpady suche i opakowania szklane,
– bioodpady,
– przeterminowane leki,
– zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (rodzaju lampy, żarówki, świetlówki),
– zużyte opony z samochodów osobowych, motocykli, motorowerów, rowerów itp.,
– odpady wielkogabarytowe i odpady budowlane,
– opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach.

Szanowni czytelnicy te odpady leżące dookoła wystawiają nam złe świadectwo. Pilnujmy więc sami siebie, ale też nie bójmy się zwrócić uwagi sąsiadowi czy nawet obcej osobie, gdy zobaczymy, że zaśmieca ona NASZĄ OKOLICĘ. Spróbujmy zmienić złe nawyki i przyzwyczajenia…  TO JEST NASZA GMINA, NIE POZWÓLMY ZROBIĆ ŚMIETNIKA Z MIEJSCA, W KTÓRYM  ŻYJEMY!