DL Oprzężów: dach i okna w dobudówce

Front budynku Domu Ludowego w Oprzężowie - nowa elewacja i wejście

Naprzód posuwają się prace przy remoncie i rozbudowie Domu Ludowego w Oprzężowie. Co udało się zrobić do końca sierpnia?

W rozbudowanej części DL w Oprzężowie wykonano więźbę dachową z przykryciem z blachodachówki, tynki wewnętrzne na ścianach, zamontowano stolarkę okienną i drzwiową, częściowo rozprowadzono też instalację elektryczną, kanalizacyjną i wodociągową, CO.
W istniejącym (remontowanym) budynku wykonano zabudowę strefy wejściowej, wymurowano ścianki wewnętrzne, w części wschodniej, na piętrze zamontowano sufit podwieszany, w części kuchennej rozprowadzono instalację elektryczną, kanalizacyjną i wodociągową, a w zapleczu kuchennym wykonano dolne warstwy posadzki.
Poczyniono też prace związane z zagospodarowaniem terenu: z tyłu budynku wykonano utwardzenie terenu z kostki betonowej, od strony zachodniej wykonano miejsca parkingowe i postojowe z kostki betonowej, trwają prace przy wykonaniu podjazdu dla osób niepełnosprawnych, schodów zewnętrznych oraz parkingu przed budynkiem.
Pierwotnie prace miały kosztować 892.000 zł, ale w ramach robót dodatkowych trzeba je było uzupełnić o dodatkowe zadania (usunięcie lamperii z żywicy, wyrównanie ścian oraz wykonanie 2 warstw gładzi gipsowej na ścianach sali głównej; wykonanie dodatkowych drzwi na poddasze – wyjście rewizyjne na strych nieużytkowy).
Wartość robót wykonywanych dodatkowo wynosi 18.791 zł, a całość ostatecznie kosztować będzie 910.791 zł. Prace mają się zakończyć do 15 listopada 2020 r.