Do końca lutego można składać wnioski o zwrot akcyzy!

ciągnik z ym opryskiwaczem na polu

UWAGA! Nowy wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Urząd Gminy Wola Krzysztoporska informuje, że w dniach od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r. producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

W związku z ustawą o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej informujemy, że rolnicy ubiegający się o zwrot tego podatku mogą składać wnioski na I półrocze 2024 r., w ramach limitu podatku określonego na 2024 r.

1. Wnioski mogą być składane w terminie od dnia 1 lutego 2024 r. do dnia 29 lutego 2024 r. Wnioski złożone po terminie, tj. po dniu 29 lutego 2024 r., nie będą rozpatrywane.

2. Stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2024 r. wynosi 1,46 zł na 1 litr oleju.

3. Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2024 r. wynosi:

a) 160,60 zł x powierzchnia użytków rolnych będąca w posiadaniu producenta rolnego,

b) 58,40 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła (DJP), będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku,

c) 5,84 zł x średnia roczna liczba świń, będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku,

d) 58,40 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych owiec (DJP), będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku,

e) 58,40 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych kóz (DJP), będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku,

f) 58,40 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych koni (DJP), będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

4. Do wniosku o zwrot podatku należy dołączyć:

a) faktury VAT, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku (tj. faktury potwierdzające zakup oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.).

b) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,

c) dodatkowo w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła, świń, owiec, kóz i koni – należy dołączyć również dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku akcyzowego.

5. Kierownik biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wniosek producenta rolnego wydaje dokument, o którym mowa w punkcie 4c.

6. Wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (…) należy składać w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska we wskazanym powyżej terminie.

7. Wypłata kwoty zwrotu podatku nastąpi na wskazany we wniosku przez producenta rolnego rachunek bankowy w terminie od 1 kwietnia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r., po otrzymaniu środków finansowych na ten cel z Urzędu Wojewódzkiego.

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 odt Formularz o pomocy akcyza(1) 25 KB 71
2 pdf Nowy wzór wniosku 2024 r. 878 KB 79