Do końca roku będziemy oddychać fatalnym powietrzem?

Mapa - na niebieskim tle zaznaczone punkty pomiarowe powietrza - w centrum dane ze stacji pomiarowej w Parzniewicach

Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Łodzi na podstawie wyników pomiarów poinformował o ryzyku przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 na terenie województwa łódzkiego.

Przewidywany czas trwania ryzyka: od dnia 22.04.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

Pełna informacja w załączeniu.

Wyniki pomiarów zanieczyszczenia powietrza można śledzić na bieżąco na stronach internetowych:
www.powietrze.lodzkie.pl
www.powietrze.gios.gov.pl
www.wios.lodz.pl

Powiadomienie dostępne jest także na stronie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w zakładce Komunikaty i ostrzeżenia https://www.gov.pl/web/uw-lodzki/komunikaty-i-ostrzezenia.

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 pdf Tabela 1g BaP 23.04.2021 669 KB 235