Dodatkowe terminy polowań w Piaskach i Rokszycach

jeleń z pięknym porożem na łące
Fot. A. Wiktorowicz

W związku z pismem Łowczego Krajowego z dnia 28.10.2021 r. , dotyczącym intensyfikacji redukcji dzików na terenie dzierżawionych obwodów łowieckich, Koło Łowieckie Nr 24 „ORZEŁ” w Wygodzie zaplanowało dodatkowe polowania w niżej podanych terminach.

 

Ob. Łow. 220 Łania, cielak ,koza, koźlę dzik, lis bażant kaczka, 21.11.2021 Godz. 08:00 Wygoda Osoba wyznaczona przez łowczego Las Piaski
Ob. Łow. 220 Łania, cielak ,koza, koźlę dzik, lis bażant kaczka, 05.12.2021 Godz. 08:00 Wygoda Osoba wyznaczona przez łowczego Las Rokszyce