Jest dofinansowanie na kolejne place zabaw i siłownie!

Cztery kolejne kompleksy rekreacyjne składające się z placów zabaw i siłowni zewnętrznych powstaną na terenie gminy Wola Krzysztoporska w miejscowościach Blizin, Laski, Siomki, Kozierogi. Umowa na wsparcie tych inwestycji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 została podpisana pod koniec stycznia tego roku. Możemy liczyć na dofinansowanie w wysokości ok. 63%.

O środki zewnętrzne na te kompleksy gmina aplikowała za pośrednictwem Stowarzyszenia LGD „BUD-UJ Razem”. 22 stycznia 2018 r. w obecności marszałka województwa nastąpiło uroczyste podpisanie umowy na dofinansowanie „Budowy czterech placów zabaw z siłowniami na terenie miejscowości Blizin, Laski, Siomki, Kozierogi” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie „Budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej”.
Tyle – jeśli chodzi o oficjalne nazwy programów wsparcia naszej lokalnej inicjatywy środkami unijnymi.
Wartość kosztorysowa tego projektu to: 299.995,20 zł.
Dofinansowanie na poziomie 63,63 %, tj. nie więcej niż 190.886,00 zł.
Przewidziany termin zakończenia robót budowlanych to 31.08.2018 r.( pod warunkiem jednak, że nie będzie problemów z wyłonieniem wykonawcy – w tej chwili gminę czeka procedura przetargowa).

W ramach projektu powstaną 4 niemal identyczne place zabaw i siłownie zewnętrzne wraz z infrastrukturą techniczną.
Place zabaw będą miały powierzchnię 169 m2 (tylko w Laskach nieco większy – 192,30 m2) i wyposażone zostaną w 6 urządzeń zabawowych, tj.: huśtawkę wagową, huśtawkę podwójną, karuzelę tarczową, bujak (koń), bujak (słoń) i zestaw zabawowy. Elementem wyposażenia będą też 4 ławki, 2 kosze parkowe i regulamin placu zabaw.
Obok placu pojawi się siłownia zewnętrzna o powierzchni 169,00 m2. Znajdzie się na niej 5 urządzeń sportowych, tj.: biegacz, krzesło do wyciskania, orbitrek, twister, wahadło, a także 4 ławki, 4 kosze parkowe i regulamin siłowni.
Wokół placów zabaw i siłowni zewnętrznych zlokalizowane będą także lampy oświetleniowe (w Blizinie- 6, w Kozierogach – 1, w Laskach – 7, w Siomkach – 6).
Plac zabaw wraz z siłownią zewnętrzną otoczone zostaną ogrodzeniem panelowym o wys. 1,50 m z 2 furtkami oraz oddzielone od siebie ogrodzeniem wewnętrznym o wys. 1,10 m z furtką. Pomiędzy placem zabaw a siłownią zewnętrzną znajdzie się droga techniczna w postaci utwardzeń kostką betonową.

To kolejne tego typu obiekty na terenie gminy Wola Krzysztoporska. W ciągu ostatnich dwóch lat powstało ich już w sumie 8 – w roku 2016 sześć (Krężna, Wola Rokszycka, Majków Duży, Mąkolice, Wola Krzysztoporska, Glina), w 2017 – dwa (Oprzężów, Borowa).
W roku 2018, poza 4 wyżej wymienionymi, zaplanowano jeszcze budowę 9 takich kompleksów rekreacyjnych (Bujny, Kacprów, Mzurki, Wola Krzysztoporska, Woźniki, Krężna Kolonia, Jeżów, Gomulin, Radziątków), jeśli uda się uzyskać dofinansowanie ze środków zewnętrznych.
W sumie w roku 2018 miałoby powstać 13 nowych palców zabaw i siłowni.