Dom Ludowy w Piekarach rozbudowany

Zakończyła się „Rozbudowa i nadbudowa Domu Ludowego w miejscowości Piekary”.

Naprawy przede wszystkim domagał się dach starego budynku Domu Ludowego. Przy okazji jednak zdecydowano o jego rozbudowie i nadbudowie, tak by spełniał nie tylko standardy, ale i oczekiwania mieszkańców.
Teraz obiekt jest częściowo budynkiem dwukondygnacyjnym z częściowym podpiwniczeniem. Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa poprawiła znacznie warunki użytkowania obiektu, a także zapewniła możliwości korzystania z niego osobom niepełnosprawnym (w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich).
Całość robót kosztowała 918.164 zł. Jednak część prac związanych z termomodernizacją budynku (docieplenie obiektu, wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana systemów wentylacji, przebudowa systemu grzewczego wraz z wymianą źródła ciepła – piec na olej, wykonanie instalacji c.w.u., docieplenie dachu) została dofinansowana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Koszt całkowity samej termomodernizacji to 129 853,47 zł. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi wyniosła 58.237 zł. Drugie tyle, bo 58 237 zł stanowiła pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi.

www.zainwestujwekologie.pl