Dom Ludowy w Woli Krzysztoporskiej zmodernizowany i przebudowany

Budynek Domu Ludowego w Woli Krzysztoporskiej

Dom Ludowy przy ul. Wesołej w Woli Krzysztoporskiej już zmodernizowany i przebudowany. Poprawiły się nie tylko techniczne parametry i wygląd istniejącego budynku, ale został on też rozbudowany o część służącą zapleczu kuchennemu.

Przebudowa budynku Domu Ludowego polegała na dostosowaniu go do obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych, natomiast rozbudowa zakładała likwidację i przebudowę istniejącego zaplecza oraz dobudowanie od strony północnej i w zachodniej granicy z działką sąsiednią części mieszczącej zaplecze kuchenne.
Przebudowane zostały istniejące przyłącza energetyczne, wodociągowe i kanalizacyjne oraz instalacja CO.
W budynku głównym (o pow. ponad 176 m kw.) przeprowadzono gruntowny remont polegający na wewnętrznej przebudowie pomieszczeń, malowaniu, położeniu nowych posadzek. Wymienione zostały drzwi wewnętrzne.
W wyniku rozbudowy powstał natomiast niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny budynek o powierzchni 76,68 m kw., przykryty dachem jednospadowym. To w nim znajdzie miejsce nowoczesna kuchnia na potrzeby Domu Ludowego.
Prace zakończyły się w czerwcu 2021 r., a ich koszt jest wyższy od pierwotnie zakładanej kwoty (1.293.735 zł), ponieważ konieczne były roboty dodatkowe polegające m.in. na: iniekcji ścian w budynku DL, wykonaniu izolacji cieplnej wraz z posadzką na sali głównej budynku, malowaniu elewacji DL oraz frontowej ściany budynku garażu OSP, a także wymianie skrzynki z włącznikiem syreny OSP. Ostatecznie koszt prac zamknął się kwotą 1.402.683 zł.

Fot. A. Wiktorowicz