Dom Ludowy w Woli Rokszyckiej z roletami i klimatyzacją

Klimatyzatory i rolety na ścianie budynku

Koło Gospodyń Wiejskich w Woli Rokszyckiej, współdziałając z Lokalną Grupą Działania „BUD-UJ RAZEM”, zrealizowało projekt, dzięki któremu w Domu Ludowym udało się zainstalować klimatyzację i rolety zewnętrzne. Zdecydowanie poprawi to komfort organizowanych tam spotkań.

– Projekt powstał z inicjatywy oddolnej mieszkańców i wpłynie na zacieśnienie więzi z miejscem zamieszkania. Na pewno przyczyni się do pobudzenia aktywności mieszkańców, ponieważ poprawią się warunki do organizacji w naszym budynku wszelkich imprez kulturalnych oraz spotkań – mówi Karolina Dryżek, przewodnicząca KGW Wola Rokszycka. – W czasie rozmów, jakie toczyły się z osobami uczestniczącymi w spotkaniach organizowanych w Domu Ludowym, zgłaszana była niejednokrotnie potrzeba wyposażenia sali w klimatyzację, ponieważ w ciepłe dni było w niej bardzo duszno. Nie było możliwości wymuszenia cyrkulacji powietrza, a co za tym idzie stała się ona miejscem mniej odwiedzanym niż wcześniej. Ponadto rozmówcy wnosili o doposażenie sali w rolety, które uzupełniłyby system klimatyzacji, ponieważ do tej pory przez liczne okna znajdujące się wokół sali wpadało oślepiające światło słoneczne, jednocześnie nagrzewając pomieszczenia – dodaje przewodnicząca KGW. Teraz udało się zdecydowanie poprawić komfort spotkań.
Dodajmy, że KGW w Woli Rokszyckiej organizuje różnego rodzaju imprezy: festyny rodzinne, przygotowania do dożynek połączone z warsztatami i degustacją potraw, andrzejki, sylwester, ostatki, na które bardzo chętnie przychodzą mieszkańcy i wspólnie spędzają czas, dając motywację do działania na rzecz lokalnej społeczności oraz podtrzymania tradycji. Bardzo często KGW uczestniczy w spotkaniach i konkursach kulinarnych (np. „Smaki królowej Bony”, Stoły Wigilijne i Wielkanocne). Teraz będzie mogło jeszcze pełniej rozwijać swoją działalność.

Całkowita wartość grantu pozyskanego w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju wdrażanej przez LGD „BUD-UJ RAZEM” to 31.069 zł. Dostarczenie i montaż 3 sztuk klimatyzatorów o mocy chłodniczej 7kW każdy to wydatek 20.494 zł. Natomiast zakup, dostawa i montaż rolet zewnętrznych, elewacyjnych w 13 oknach znajdujących się na piętrze Domu Ludowego w Woli Rokszyckiej to koszt 10.575 zł.

Projekt grantowy pn. „Rozwój infrastruktury kulturalnej oraz zachowanie dziedzictwa kulturalnego poprzez doposażenie Domu Ludowego w Woli Rokszyckiej w system klimatyzacji oraz zakup rolet zewnętrznych” sfinansowany został ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Logo europejskie fundusze