Doradcy pomogą w biznesie

W województwie łódzkim powstały Centra Innowacji Biznesowej, w których doradcy pomogą przedsiębiorcom. Dla terenu gminy Wola Krzysztoporska takie usługi świadczyć będzie CIB w Bełchatowie.

W każdym z 7 (na terenie całego województwa łódzkiego) Centrów Innowacji Biznesowej działają Doradcy Biznesu, których zadaniem jest pełnienie roli przewodników po wielu projektach, programach, konkursach czy też innych działaniach istotnych z punktu widzenia profilu przedsiębiorstwa. Są to osoby posiadające szeroką wiedzę na temat strategicznych działań podejmowanych przez region w zakresie wspierania rozwoju innowacyjności, internacjonalizacji, najnowszych technologii o komercyjnym potencjale wytwarzanych przez lokalne środowisko naukowe czy usług oferowanych przez regionalne ośrodki innowacji. Doradca Biznesu podejmuje bezpośredni kontakt z przedsiębiorcą i uświadamia mu jego potrzeby oraz przygotowuje dla niego określoną ofertę, a w końcu kontaktuje go z odpowiednim partnerem biznesowym, ośrodkiem naukowym lub pracownikiem instytucji otoczenia biznesu, etc. W ramach Centrum Innowacji Biznesowej organizowane są liczne inicjatywy animujące i angażujące przedsiębiorców nie tylko na lokalnym rynku, ale też regionalnym, krajowym i międzynarodowym.

Centra Innowacji Biznesowej mieszczą się w następujących lokalizacjach i obsługują wskazane poniżej powiaty:

Bełchatów: bełchatowski, piotrkowski, łaski
Kontakt:
Błażej Mielczarek
+48 667 777 050
blazej.mielczarek@lodzkie.pl
Robert Michalski
+48 506 085 303
robert.michalski@lodzkie.pl
Adres biura
ul. Ciepłownicza 5
97-400 Bełchatów
www.cib.lodzkie.pl

Zgierz: w tym powiat: zgierski, brzeziński
Sieradz: sieradzki, wieruszowski, wieluński
Radomsko: radomszczański, pajęczański, opoczyński
Zduńska Wola: zduńskowolski, łęczycki, poddębicki
Łódź: pabianicki, tomaszowski, m. Łódź, łódzki wschodni
Kutno: kutnowski, łowicki, skierniewicki, rawski

Warto wiedzieć:
• doradcy dojeżdżają do firm
• usługi doradców obejmują tylko województwo łódzkie
• usługi doradców są w pełni finansowane ze środków unijnych i krajowych

Aby spotkać się z doradcą wystarczy:
• wybrać CIB, który obejmuje teren firmy
• wybierać doradcę
• zadzwonić i umówić się z doradcą na spotkanie we własnej firmie