Dotacje na sport i turystykę w 2018 r.

Wiadomo już, jakie dotacje otrzymają organizacje pozarządowe na zadania z zakresu sportu i turystyki w 2018 r.

W roku 2018 do rozdysponowania było 210 tys. zł. Organizacje i kluby mogły wziąć udział w otwartym konkursie ofert dotyczącym zlecenia realizacji zadań własnych gminy z zakresu: upowszechniania kultury fizycznej i sportu, jak również krajoznawstwa i turystyki, realizowanych w 2018 r. Są już wyniki konkursu. Jak wygląda podział funduszy w szczegółach – można sprawdzić w załączniku.

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 pdf zał. do 27.02.2018 ogłoszenie wyniki konkursu 2018 864 KB 402