Dowozimy do szkół dwa razy więcej dzieci!

A dokładniej – niemal wszystkie, których opiekunowie zadeklarują chęć skorzystania z bezpłatnych dojazdów. W gminie Wola Krzysztoporska podjęto decyzję o rozszerzeniu zakresu dowozu uczniów do szkół.

Dotąd było tak, że bezpłatny dowóz do placówek oświatowych mieli ci uczniowie, których droga do szkoły przekraczała 3 km (tak wynikało z ustawy). W końcu ustawodawca dał jednak możliwość (choć nie obowiązek!) dowożenia także tych, którzy mają bliżej. Gmina Wola Krzysztoporska postanowiła wyjść naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i zapewnić bezpłatny dojazd także kolejnej grupie dzieci.
– Do niedawna obowiązywało sztywne kryterium odległości i pojawiały się wnioski i głosy niezadowolenia rodziców dzieci, którym do możliwości skorzystania z bezpłatnych dojazdów zabrakło nieraz kilkudziesięciu metrów. Postanowiliśmy więc, co zaakceptowała Rada Gminy, zwiększyć liczbę dowożonych dzieci – mówi Roman Drozdek, wójt gminy Wola Krzysztoporska. – W tej chwili prawo do bezpłatnych dowozów będą miały wszystkie dzieci z miejscowości, w których nie ma siedzib szkół i z tych, gdzie są szkoły, ale odległość do nich przekracza 2 km – dodaje Roman Drozdek.
W konsekwencji oznacza to, że prawo bezpłatnego dowozu zyska dwa razy więcej dzieci niż dotąd (w roku 2014/2015 było to ok. 450 dzieci, teraz może być ich ponad 900). Ile ostatecznie skorzysta z tej możliwości? Będzie to zależało od rodziców, niektórzy bowiem mogą chcieć nadal samodzielnie dowozić i odbierać dzieci.
Łączy się to oczywiście także ze znacznie wyższymi kosztami po stronie gminy. Dowóz wszystkich uprawnionych według nowych zasad może wynieść ok. 695 tys. zł rocznie, a więc ok. 350 tys. więcej niż dotąd. Do tego należy jeszcze dodać koszt zatrudnienia opiekunów (ok. 50 tys. zł). Ile wyniesie całość – to ostatecznie rozstrzygnie przetarg ogłoszony przez Urząd Gminy.
– Warto jednak inwestować w dzieci. Na terenie gminy stworzyliśmy im doskonałe warunki do nauki (kilka nowoczesnych kompleksów sportowo-edukacyjnych: Wola Krzysztoporska, Gomulin, Bujny, Parzniewice). Ta reorganizacja pozwoliła nam wprowadzić oszczędności w wydatkach na oświatę i wygospodarować stosowną kwotę na zapewnienie uczniom dobrego dojazdu – dodaje wójt Roman Drozdek.

We wrześniu i październiku – do czasu rozstrzygnięcia przetargu – dowozem dzieci na terenie gminy zajmować się będzie piotrkowski PKS.