IMG_7310

IMG_7310

Listopad 2022. Prace na drodze Siomki – Glina.