DROGI POWIATOWE W GMINIE WOLA KRZYSZTOPORSKA – KŁAMSTWA I FAKTY

W ostatnich dniach w prasie pojawił się artykuł dotyczący budowy drogi w Krzyżanowie i Siomkach – autorstwa Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim – zawierający nieprawdziwe informacje. Władze powiatu piotrkowskiego, na czele których od blisko 20 lat stoją ludzie związani z Polskim Stronnictwem Ludowym, próbują kłamstwami i półprawdami uciec od odpowiedzialności za wieloletnie zaniedbania w zakresie remontów i budowy dróg powiatowych. Czuję się zobowiązany, aby je zdemaskować – pisze wójt Roman Drozdek.

 

 1. Władze Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim twierdzą, że cytuję: To przez wójta gminy Wola Krzysztoporska nie wybudowano nowej drogi w Siomkach i Krzyżanowie.

 

Odpowiadam:

Droga Siomki – Krzyżanów jest drogą powiatową. Za stan dróg powiatowych odpowiada powiat piotrkowski. Wywoływanie wrażenia, że gmina Wola Krzysztoporska ma w tym zakresie jakieś obowiązki, jest zwyczajną nieprawdą. Gminy odpowiadają za drogi gminne. Powiat piotrkowski nigdy nie udzielił gminie Wola Krzysztoporska pomocy przy budowie dróg gminnych. Natomiast niemal wszystkie remonty dróg powiatowych na terenie gminy odbyły się przy wsparciu finansowym z budżetu gminy – kosztem inwestycji gminnych. Władze powiatu piotrkowskiego nie przystąpiły do obiecanej przebudowy drogi prawdopodobnie z powodu braku pieniędzy w budżecie powiatu spowodowanego m.in. nadmiernymi wydatkami na administrację (ok. 17 mln zł).

 

 1. Władze Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim twierdzą, że cytuję: Podczas budowy kanalizacji w Krzyżanowie i Siomkach w 2012 r. gmina Wola Krzysztoporska zniszczyła drogę powiatową.

 

Odpowiadam:

 1. Odtworzenie dróg po wykonaniu kanalizacji wykonane było w ramach projektu unijnego według projektu budowlanego poprzez wykonanie 25 cm warstwy podbudowy oraz 9 cm warstwy betonu asfaltowego.
 2. Powyższy zakres odtworzeń został odebrany przez przedstawicieli powiatu piotrkowskiego bez żadnych uwag – co znajduje odzwierciedlenie w protokole odbioru inwestycji. Odtworzenia te przewyższają parametrami „starą” nawierzchnię drogową.
 3. Wystarczy udać się w teren i popatrzeć na odtworzone fragmenty drogi oraz na „starą” nawierzchnię, aby przekonać się, że to ta druga jest zniszczona i popękana, a odtworzona część jest w bardzo dobrym stanie technicznym.

 

 1. Władze Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim twierdzą, że cytuję: Powiat na drodze Siomki-Krzyżanów planował wykonać remont polegający na wymianie podbudowy, ułożeniu 6 cm nakładki asfaltowej oraz utwardzeniu poboczy.

 

Odpowiadam:

 1. Powiat nie planował wymiany podbudowy drogowej. Takie stanowisko zostało zaprezentowane przez przedstawicieli powiatu na spotkaniu z mieszkańcami w miejscowości Krzyżanów.
 2. Ponadto jestem w posiadaniu dokumentacji (m.in. decyzja środowiskowa dla powiatu), z której wynika, że powiat zaplanował wykonanie tam jedynie 6-cm nakładki bez wymiany podbudowy.
 3. Brak zaplanowania wymiany podbudowy był głównym argumentem podnoszonym przeze mnie podczas rozmów na temat przebudowy drogi. Moje stanowisko, zajmowane od początku, brzmi jednoznacznie, że wymiana podbudowy musi być podstawowym elementem prac budowlanych.
 4. Wykonany przez powiat remont dalszej części drogi za Krzyżanowem obok Piasek polegał na położeniu wyłączenie nakładki asfaltowej bez wymiany podbudowy.

 

 1. Władze Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim twierdzą, że cytuję: Powiat dba o stan dróg powiatowych i przeprowadza wiele remontów i inwestycji na terenie gminy Wola Krzysztoporska.

 

Odpowiadam:

 1. Stan dróg powiatowych na terenie gminy jest katastrofalny, o czym wie każdy mieszkaniec gminy Wola Krzysztoporska.
 2. Na terenie gminy władze powiatu piotrkowskiego w latach 2015-2018 wykonały remonty i przebudowy na ok. 9,5 km dróg – nieco ponad 2 km na rok.
 3. W prawie wszystkich tych remontach gmina pomagała powiatowi – przeznaczając na ten cel ponad 2 miliony złotych.
 4. 4. Na terenie gminy jest ok. 85 km dróg powiatowych z czego blisko 80% do natychmiastowego remontu. Przy tempie prac – nieco ponad 2 km na rok – jakie prezentuje Powiat Piotrkowski, należy się spodziewać że niezbędne remonty, na pozostałych odcinkach dróg powiatowych, zostaną przeprowadzone do około 2050 roku.

 

 1. Władze Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim twierdzą, że cytuję: Wójt Roman Drozdek odmawia współpracy z powiatem przy remontach i przebudowach dróg powiatowych.

 

Odpowiadam:

 1. Jednoznacznie zadeklarowałem współpracę przy przebudowie wiaduktu na drodze powiatowej w Siomkach, polegającą na udzieleniu powiatowi pomocy finansowej pod warunkiem udzielenia przez powiat pomocy gminie przy przebudowie dróg gminnych – propozycja została odrzucona przez władze powiatu piotrkowskiego.
 2. Na spotkaniu z mieszkańcami w Krzyżanowie zaproponowałem powiatowi pomoc w opracowaniu dokumentacji na przebudowę drogi Krzyżanów – Siomki uwzględniającą obok nakładki wykonanie podbudowy oraz chodników, deklarując przy tym fizyczne wykonanie dokumentacji na koszt powiatu – propozycja nie doczekała się odpowiedzi.
 3. Tylko w ostatniej kadencji gmina przeznaczyła na drogi powiatowe ponad 2 miliony zł. Powiat piotrkowski nie przeznaczył nigdy na drogi gminne ani złotówki, natomiast wydatki na administrację powiatu od 2015 r. wzrosły o blisko 5 mln zł.
 4. Powiat piotrkowski uważa, że współpraca pomiędzy powiatem i gminą polegać ma na tym, że gmina będzie pieniądze mieszkańców z budżetu gminy przeznaczać na zadania powiatu. Natomiast ani jedna złotówka z budżetu powiatu nie została przeznaczona na zadania gminy.

 

 1. Władze Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim przedstawiają harmonogram remontów i inwestycji na drogach gminy Wola Krzysztoporska. Jakie są fakty?

 

 

Harmonogram przedstawiony przez powiat Fakty
2015 2015
Kontynuacja przebudowy drogi powiatowej nr 1520E Jeżów – Rozprza – Lubień – Bilska Wola – 5 km Tak, ale na terenie gminy Wola Krzysztoporska – 2,2 km; na to gmina udzieliła powiatowi pomocy finansowej w wysokości 50% wkładu własnego
Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1500E na odcinku Piotrków – Jeżów Tak, ale 50% kosztów pokryła gmina
2016 2016
Przebudowa drogi powiatowej Oprzężów 800 m Tak
2017 2017
Przebudowa I etapu drogi powiatowej Piotrków – Kalisko (4 km) Tak, ale gmina udzieliła powiatowi pomocy w wysokości 51% udziału własnego
Przebudowa drogi Gomulin – Oprzężów (2 km) Tak, ale gmina udzieliła pomocy finansowej powiatowi w wysokości 50%
2018 2018
Przebudowa drogi powiatowej w m. Parzniewice i Laski Do dziś nie zostało wykonane (stan na 15 września 2018).
Przebudowa drogi powiatowej Milejowiec – Piaski (6,3 km) Tak, ale na terenie gminy na odcinku ok. 250 m

 

 

Szanowni czytelnicy! Partnerstwo pomiędzy jednostkami samorządowymi to piękna idea. Traktuję je jako współpracę, zaufanie i wzajemną pomoc. W sytuacji, gdy gmina jednostronnie wspiera działania powiatu bez wzajemności, tj. bez wspierania zadań gminy przez powiat, nie mówimy już o partnerstwie. Mówimy o patologicznej sytuacji, gdzie jeden podmiot jest notorycznie wykorzystywany przez drugi, który w dodatku posługuje się nieprawdziwymi hasłami o jakiejś mitycznej współpracy, usprawiedliwiając w ten sposób swoje zachowanie przed opinią publiczną, a nawet wywołując fałszywe poczucie, że wsparcie się mu zwyczajnie należy. Nie godzę się na takie stawianie sprawy i takie zachowanie przedstawicieli powiatu piotrkowskiego.

Niezaprzeczalnie prawdziwe jest stwierdzenie, że drogi powiatu piotrkowskiego, których jest na terenie gminy Wola Krzysztoporska ponad 80 km, wymagają w zdecydowanej większości gruntownych remontów lub nawet przebudowy. Są to między innymi drogi: Bogdanów – Woźniki, Wola Krzysztoporska – Parzniewice czy Wola Krzysztoporska – Oprzężów. Za stan tych dróg odpowiada tylko i wyłącznie powiat piotrkowski i jego władze, które nie potrafią tego problemu rozwiązać już od dziesięcioleci. Nieudolna próba przerzucenia odpowiedzialności za ten stan rzeczy na mnie jest zwykłą nieprawdą i manipulacją.

Wójt Gminy Wola Krzysztoporska Roman Drozdek