Drogi w Pawłowie Dolnym, Bujnach i Gomulinie już po remoncie

Wyremontowana droga w Pawłowie Dolnym

W sierpniu zakończył się remont trzech dróg – w Pawłowie Dolnym, Gomulinie i Bujnach. Gmina Wola Krzysztoporska uzyskała dofinansowanie na ich remont w wysokości 571.832 zł. Środki pochodziły z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach naboru na 2022 rok. Całość, łącznie z nadzorem inwestorskim, kosztowała znacznie więcej, bo 1.522.446 zł. Różnicę w wysokości ok. 1 mln zł pokryła gmina z własnych środków budżetowych.

Tablica informacyjna - rządowy fundusz rozwoju drógGmina Wola Krzysztoporska otrzymała dofinansowanie na remont trzech dróg gminnych o łącznej długości 4,190 km. Dotąd drogi te wprawdzie posiadały nawierzchnię bitumiczną, ale występowały na niej liczne spękania i nierówności. Istniejące obustronne pobocza były zaniżone w stosunku do jezdni. To wszystko należało skorygować i poprawić. Zakres prac remontowych objął więc wykonanie korekcyjnego frezowania części nawierzchni (do uzyskania odpowiednich spadków), wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej (warstwy ścieralnej grubości 5 cm), wykonanie poboczy z kruszywa o grubości 10 cm i szerokości 0,5 m na całych odcinkach. W Bujnach i Gomulinie dodatkowo zaplanowano korekty zjazdów oraz oczyszczenie rowów.
Remont tych dróg był o tyle ważny, że umożliwiają one dotarcie mieszkańców okolicznych miejscowości do dróg powiatowych, którymi z kolei dojeżdżają oni do miejsc pracy czy pobliskich miast (Piotrków Trybunalski, Bełchatów). Ile kosztował remont poszczególnych odcinków?

Bujny, ul. Mickiewicza (droga nr 110478E)

Długość odcinka – 1,095 km
Koszt robót budowlanych – 439.282 zł

Gomulin, ul. Szkolna (droga nr 110465E)

Długość odcinka – 0,510 km
Koszt robót budowlanych – 226.985 zł

Pawłów Dolny (droga nr 110461E)

Długość odcinka – 2,585 km
Koszt robót budowlanych – 834.302 zł

Łączna wartość prac budowlanych wyniosła 1.500.569 zł.
Warto dodać, że gmina Wola Krzysztoporska otrzymała wcześniej wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (wcześniej Funduszu Dróg Samorządowych) także na przebudowę drogi nr 110457E w miejscowości Glina (2.556.623 zł).