Działka w Bujnach kupiona – będzie parking?

Działka po byłej mleczarni w Bujnach kupiona. W przyszłości ma tu powstać parking dla mieszkańców. Rada Gminy Wola Krzysztoporska podjęła 22 stycznia 2016 roku uchwałę w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Bujny w celu zabezpieczenia miejsc parkingowych na potrzeby mieszkańców.
14 czerwca 2016 roku został spisany akt notarialny sprzedaży działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 447/2 o powierzchni 0,1194 ha (Bujny, ul. Parafialna) za kwotę 71 000 zł.
Na działce znajduje się budynek po byłej mleczarni. W pierwszej kolejności prace na nowo zakupionej nieruchomości będą polegały na rozbiórce budynku oraz uporządkowaniu terenu w celu umożliwienia mieszkańcom korzystania z działki jako parkingu.