Działka do wydzierżawienia w Gomulinie

Herb Gminy Wola Krzysztoporska a obok napis Zarządzenie wójta gminy

Ogłoszenie wójta gminy Wola Krzysztoporska w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w obrębie Gomulin.

Działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2021 roku, poz. 1899.) wójt gminy Wola Krzysztoporska ogłasza, co następuje:
z zasobu nieruchomości stanowiących własność gminy Wola Krzysztoporska przeznaczono do wydzierżawienia n/w nieruchomości:
– część działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 347/5 o powierzchni 1,0598 ha, położonej w obrębie Gomulin.
Przedmiotowa nieruchomość została opisana w wykazie zamieszczonym na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej przy ulicy Kościuszki 5, na stronie internetowej urzędu (w załączeniu) i w Biuletynie Informacji Publicznej.
Szczegółowych informacji udziela Referat Budownictwa i Nieruchomości w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska – tel.: 44 616 39 75.

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 pdf Zarządzenie nr 96-22 dzierżawa działki Gomulin 712 KB 89