Działka w Stradzewie do sprzedania

Mapa z zaznaczona działką do sprzedaży

W maju odbędzie się przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej obrębie Stradzew.

 

Wyciąg z ogłoszenia Wójta Gminy Wola Krzysztoporska dotyczącego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej obrębie Stradzew, stanowiącej własność Gminy Wola Krzysztoporska

 

I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości położonej w obrębie Stradzew:

Nr ewidencyjny działki Powierzchnia działki [ha] Opis nieruchomości Cena wywoławcza nieruchomości [zł] Wadium [zł]
Nr KW
77 1,7710 grunty rolne 120 300,00 6 500,00
PT1P/00105250/9 brak planu miejscowego oraz decyzji o warunkach zabudowy zwolnione z VAT

Działka przeznaczona do sprzedaży na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Wola Krzysztoporska nr 11/21 z dnia 22 stycznia 2021 roku.

Przetarg ograniczony jest do rolników indywidualnych spełniających warunki uprawniające do nabycia gruntu rolnego, określone w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1655 z późn. zm.).

Przetarg odbędzie się 11 maja 2021 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska, pokój nr 5, na parterze.

Wadium należy wnieść w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy – Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej oddział Wola Krzysztoporska nr konta 10 8973 0003 0010 0200 1496 0012, nie później niż do dnia 6 maja 2021 roku.

Ogłoszenie o przetargu zostało podane do publicznej wiadomości poprzez publikację na stronie internetowej urzędu (www.wola-krzysztoporska.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy oraz przesłanie sołtysowi miejscowości Stradzew.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w pok. 7a (parter), w Woli Krzysztoporskiej przy ul. Kościuszki 5 lub telefonicznie pod numerem 44-616-39-72.

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 pdf ogl. o przetargu_dz. nr 77_Stradzew 1 MB 361