Działki do wydzierżawienia

Herb Gminy Wola Krzysztoporska a obok napis Zarządzenie wójta gminy

Ogłoszenie Wójta Gminy Wola Krzysztoporska w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.

Działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990)
Wójt Gminy Wola Krzysztoporska ogłasza, co następuje:
z zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Wola Krzysztoporska przeznaczono do wydzierżawienia n/w nieruchomości:
– działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 53 o powierzchni 0,9602 ha, położoną w obrębie Jeżów;
– działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 571/2 o powierzchni 0,2454 ha i działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 577/2 o powierzchni 0,4336 ha – położone w obrębie Jeżów;
– działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 324 o powierzchni 1,11 ha, położoną w obrębie Krężna;
– działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 635 o powierzchni 0,8867 ha i działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 651 o powierzchni 0,9895 ha – położone w obrębie Wola Krzysztoporska.
Przedmiotowe nieruchomości zostały opisane w wykazie zamieszczonym na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej przy ulicy Kościuszki 5, na stronie internetowej urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej.
Szczegółowych informacji udziela Referat Budownictwa i Nieruchomości w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska – tel.: 44 616 39 72.

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 pdf zarz_142.20 217 KB 189
2 pdf zarz_143.20 314 KB 172
3 pdf zarz_144.20 220 KB 156
4 pdf zarz_145.20 314 KB 175