Działki do wydzierżawienia

Herb Gminy Wola Krzysztoporska a obok napis Zarządzenie wójta gminy

Ogłoszenie Wójta Gminy Wola Krzysztoporska w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.

Działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2020 roku, poz. 65 ze zm.)
Wójt Gminy Wola Krzysztoporska ogłasza, co następuje:
z zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Wola Krzysztoporska przeznaczono do wydzierżawienia n/w nieruchomości:
– działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 165 o powierzchni 2,6164 ha, położoną w obrębie Mąkolice;
– działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 25 o powierzchni 1,34 ha, położoną w obrębie Kacprów;
– część działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 347/5 o powierzchni 1,0598 ha, położonej w obrębie Gomulin;
– część działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 93/2 o powierzchni 0,1672 ha, położonej w obrębie Wygoda;
– część działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 480/122 o powierzchni 0,1581 ha, położonej w obrębie Wola Krzysztoporska;
– część działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 117/2 o powierzchni 0,35 ha, położonej w obrębie Rokszyce I;
– część działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 52/1 o powierzchni 0,1904 ha, położonej w obrębie Parzniewice Duże.
Przedmiotowe nieruchomości zostały opisane w wykazie zamieszczonym na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej przy ulicy Kościuszki 5, na stronie internetowej urzędu (patrz w załącznikach) i w Biuletynie Informacji Publicznej.
Szczegółowych informacji udziela Referat Budownictwa i Nieruchomości w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska – tel.: 44 616 39 72.

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 pdf zarz_125.20 176 KB 275
2 pdf zarz_126.20 174 KB 310
3 pdf zarz_127.20 2 MB 219
4 pdf zarz_128.20 4 MB 245
5 pdf zarz_129.20 3 MB 223
6 pdf zarz_130.20 1 MB 233
7 pdf zarz_131.20 3 MB 220