Dzieci z Bujen opowiedziały o Narodzeniu Pańskim

Zebrana w Szkole Podstawowej w Bujnach publiczność po raz kolejny mogła przeżyć historię Narodzenia Pańskiego. A to za sprawą młodych, zdolnych artystów – uczniów SP, którzy pod kierunkiem nauczycieli słowem i śpiewem ogłaszali narodzenie Dzieciątka Jezus.

– Organizacja szkolnych jasełek to kultywowana co roku w naszej szkole tradycja – mówią przedstawiciele SP Bujny. – 22 grudnia 2017 r. społeczność szkolna i zaproszeni goście tłumnie zebrali się w sali gimnastycznej, która piękną scenografią wprowadziła zgromadzonych w świąteczny nastrój. A dzieci, odwołując się do współczesności, doskonale przekazały to, co najważniejsze w Bożym Narodzeniu.

Do gości, wśród których znaleźli się rodzice uczniów, ks. Jerzy Petera i przedstawiciele samorządu gminy – wójt Roman Drozdek oraz jego zastępca Mieczysław Warszada, świąteczne życzenia skierowała dyrektor szkoły Elżbieta Przybył.
Złożył je także wójt Roman Drozdek, który – niczym Święty Mikołaj – zasypał dzieciaki słodyczami.

Zdjęcia SP Bujny