Dzieci kopały w Bujnach

Około sześćdziesięciorga dzieci wzięło udział w turnieju piłki nożnej, który 23 września rozegrano na boisku „Orlik” przy Szkole Podstawowej w Bujnach.

W turnieju wzięli udział młodzi zawodnicy z Bujen, Parzniewic, Lasek, ale także goście z Witowa, Uszczyna, Łęk Szlacheckich, Srocka i Rozprzy.
Rozgrywki toczyły się w dwóch grupach wiekowych (roczniki 2008 – 2010 i 2011 – 2013). Uczestnicy dzieleni byli na 4 zespoły w każdej grupie wiekowej i grali systemem „każdy z każdym”, bez kwalifikacji końcowej, bo liczyła się przede wszystkim dobra zabawa. Przyznano tylko dwa wyróżnienia indywidulane. W grupie starszej najlepszą zawodniczką została Nadia Szczukocka z Lasek, a w młodszej wyróżniono jedyną występującą tu dziewczynkę – Natalię Robaszek z Parzniewic.
Każdy, kto zdecydował się zagrać, otrzymał od organizatorów pamiątkowy medal i dyplom, a także nagrodę rzeczową ufundowaną przez sołectwo Bujny przy wsparciu sponsorów.
Każdy mógł też liczyć na ciepły poczęstunek przygotowany przez niezawodne panie z KGW Bujny.
Po raz kolejny wykorzystany też został sprzęt nagłaśniający, który sołectwo Bujny otrzymało w ramach projektu współfinansowanego przez Samorząd Województwa Łódzkiego.
– Chcemy bardzo podziękować sponsorom, którzy wsparli organizację turnieju, a byli to: Kamil Krasoń, Jan Kauc, cukiernia Adbal, a także wszystkim, którzy pomagali przy jego przygotowaniu i przeprowadzeniu – KGW i OSP Bujny, dyrektorowi i pracownikom Szkoły Podstawowej w Bujnach, radnemu Michałowi Gaworczykowi, przedstawicielce OZPN Jolancie Gąsior i Grzegorzowi Adamczykowi za przekazanie upominków – dodaje Agnieszka Robaszek-Pawlik.
Organizatorami turnieju byli: sołtys sołectwa Bujny, Gminne Zrzeszenie LZS w Woli Krzysztoporskiej, OZPN Piotrków Trybunalski, animator „Orlika” przy SP w Bujnach oraz Junited Football Club.