Dzieci ze Słonecznego Przedszkola w OSP Parzniewice

Grupa Jeżyków i Biedronek ze Słonecznego Przedszkola w Parzniewicach wraz z wychowawcami odwiedziła miejscowych strażaków.

– Celem wycieczki było pokazanie dzieciom budynku, wyposażenia oraz prezentacja sprzętu oraz samochodu bojowego, który jednostka wykorzystuje w czasie działań ratowniczo-gaśniczych – mówi Marcin Krzesiński, sekretarz OSP Parzniewice, który wraz z prezesem Henrykiem Grędą i kronikarzem Tomaszem Witkowskim pełnili honory gospodarzy.
To kolejne już spotkanie z dziećmi ze Słonecznego Przedszkola, z którym jednostka podjęła współpracę na rzecz propagowania właściwych postaw dotyczących bezpieczeństwa i pierwszej pomocy. Po prezentacji sprzętu na dzieci czekała niespodzianka – przejażdżka samochodem strażackim. Strażacy sprezentowali maluchom również misia Żarka. Dzieci zrewanżowały się albumem z własnoręcznie wykonanymi pracami plastycznymi na temat „Wóz strażacki oczami dziecka” oraz złożyły propozycję, aby niedawno przekazany jednostce wóz gaśniczy nosił imię Florek.