Dzięki nim dobra jest więcej

Młodzież przed domem opieki społecznej

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Gomulinie, pamiętając o osobach starszych i samotnych, odwiedzili z przedstawieniem domy pomocy społecznej. Było mnóstwo radości i wzruszeń.

W ramach działalności Szkolnego Koła Caritas wolontariusze ze Szkoły Podstawowej im. Ks. Mariana Wiewiórowskiego w Gomulinie wzięli udział w realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego pod tytułem „Dobra jest więcej – szkolny wolontariat”. W nawiązaniu do hasła projektu uczniowie klas VIII postanowili nawiązać współpracę z dwoma piotrkowskimi placówkami: Dziennym Domem Pomocy Społecznej znajdującym się przy ulicy Wojska Polskiego oraz całodobowym Domem Pomocy Społecznej przy ulicy F. Żwirki. Październik to miesiąc poświęcony m.in. pamięci i opiece osób starszych, stąd pomysł, aby tym razem okazać jak najwięcej serdeczności i życzliwości ludziom schorowanym i samotnym, których życie zmusiło do opuszczenia rodzinnych domów. Chcąc podnieść ich na duchu oraz odwrócić ich myśli od chorób i zgryzot dnia codziennego, uczniowie postanowili złożyć seniorom dwie wizyty, które miały miejsce 24 oraz 27 października 2022r. Podczas odwiedzin wolontariusze zaprezentowali inscenizację „Świtezianki” Adama Mickiewicza, która została przyjęta z niebywałym aplauzem. Widzowie szczerze gratulowali młodym wykonawcom, ocierali łzy wzruszenia i gorąco prosili o ponowne odwiedziny. Pensjonariusze domów opieki zostali także obdarowani własnoręcznie robionymi przez dzieci laurkami, a finałem spotkania była zabawa w kalambury oraz wspólne śpiewanie piosenek znanych seniorom z lat ich młodości.

Fot. SP Gomulin