Dziękujemy pracownikom socjalnym

To nie tylko praca, ale bardzo potrzebna ludziom służba – mówił podczas spotkania z pracownikami socjalnymi wójt gminy Wola Krzysztoporska Roman Drozdek, dziękując za kolejny rok trudnej pracy.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej pracuje 19 osób. Pod opieką w zakresie pomocy społecznej mają one 380 osób, w zakresie świadczeń wychowawczych – 1036 osób. U 11 podopiecznych panie z GOPS-u codziennie gotują, sprzątają, robią zakupy.

Za tę codzienną trudną pracę dziękowała 24 listopada swoim pracownikom kierownik GOPS Halina Filipek. Dziękował też wójt gminy Roman Drozdek.
– Mija kolejny, trudny rok związany z wprowadzeniem różnych reform (między innymi Rodzina 500+). To było wielkie wyzwanie dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i tym większa radość, że w naszej gminie wszystko przebiegło wzorcowo. Dziękuję za profesjonalizm i doskonałą organizację pracy – mówił Roman Drozdek podczas spotkania z pracownikami GOPS zorganizowanego z okazji ich święta. – Do wszystkich państwa kieruję gratulacje i podziękowania za należycie wykonaną pracę, a jest to przecież praca bardzo trudna, żmudna, wymagająca pokory, wyrozumiałości, cierpliwości, bo dotyczy osób, którym los nie szczędził trudnych doświadczeń.