Dzień Kobiet Wiejskich w wolskim GOK-u

Nagradzane kobiety - przedstawicielki KGW - na scenie z wójtem i gośćmi

To było święto wszystkich kobiet z terenu gminy Wola Krzysztoporska – bo w końcu nasza gmina jest gminą wiejską. W minioną sobotę, 15 października 2022 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Woli Krzysztoporskiej obchodzono Gminny Dzień Kobiet Wiejskich.

Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich to coroczne święto obchodzone 15 października od 2008, ustanowione rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ w grudniu 2007 w celu podkreślenia kluczowej roli kobiet w rozwoju obszarów wiejskich, zabezpieczeniu potrzeb żywnościowych oraz ich walki z ubóstwem na świecie.

Uroczystość została zorganizowana przez GOK z inicjatywy Kamili Kaczorowskiej – koordynatora KGW z terenu gminy Wola Krzysztoporska. Na sali pojawili się przedstawiciele władz lokalnych i wojewódzkich. Dla pań wystąpiła grupa teatralno-kabaretowa Dla Niepoznaki oraz Kapela Spod Dębu.

Podczas spotkania zostały wręczone dyplomy uznania dla kobiet działających w KGW na terenie gminy Wola Krzysztoporska oraz zostały wylosowane nagrody ufundowane przez firmę kosmetyczną i anonimowego sponsora. Na koniec wszystkie przybyłe osoby zostały zaproszone na słodki poczęstunek.


Fot. Błażej Ligęza