Dzień Sportu w Parzniewicach

Grupa dzieci z nauczycielami przed szkołąw Parznirwicach

Były zawody sportowe, mecze piłki nożnej i pokaz mistrzowskiej dziecięcej drużyny pożarniczej. A wszystko to tuż przed zakończeniem roku szkolnego w parzniewickiej szkole.

Dzień Sportu to świetna okazja do promocji aktywności fizycznej, dlatego 23 czerwca w Szkole Podstawowej w Parzniewicach z inicjatywy pań Doroty Litych i Karoliny Stempień zorganizowano Dzień Sportu. Był to niezwykle aktywny dzień. Oddział przedszkolny oraz klasy I – III rywalizowały w zawodach sportowych, w które zaangażowane były wszystkie dzieci. Każdy odniósł swój mały sukces, zdobywając złoty medal. Na zakończenie dnia odbyły się mecze piłki nożnej pod hasłem Szkolne EURO 2021. Atmosfera na trybunach i boisku niczym nie odbiegała od meczu reprezentacji Polski na EURO.
Dzień Sportu uświetnił pokaz Mistrzowskiej Dziecięcej Drużyny Pożarniczej „Czerwone Strzały” z OSP w Parzniewicach. Strażacy z OSP Parzniewice zapoznali zaś uczniów z zagrożeniami oraz zasadami postępowania w sytuacjach niebezpiecznych dla życia i zdrowia oraz przypomnieli o zasadach alarmowania właściwych służb. Dzieci mogły zobaczyć wyposażenie wozu strażackiego, obejrzeć pokaz sygnalizacji ostrzegawczej oraz zapoznały się z trudnym zawodem strażaka. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród uczniów, którzy dzielili się swoimi przeżyciami i spostrzeżeniami.
– Dzień Sportu to inicjatywa społeczna, której celem jest promowanie aktywności, zdrowego trybu życia, sportu i różnych dyscyplin sportowych. Głównym celem jest zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywności ruchowej oraz integrowanie się klas, kształtowanie zachowań prozdrowotnych, nabywanie wiary we własne siły i możliwości oraz wzbogacenie przeżyć poprzez szlachetne współzawodnictwo – dodaje Karolina Stempień ze Szkoły Podstawowej w Parzniewicach.
Medale, puchary, piłki dla każdej klasy oraz słodki poczęstunek ufundowała Rada Rodziców.
Zachęcamy do codziennej aktywności fizycznej.

(Tekst K. Stempień, zdjęcia D. Litych i K. Stempień)