Edukacja to także współpraca, kreatywność i krytyczne myślenie

Uczniowie podczas warsztatów

Tego nauczyli się uczniowie z Gomulina. W listopadzie klasa IVA ze Szkoły Podstawowej im. Ks. Mariana Wiewiórowskiego w Gomulinie uczestniczyła w ogólnopolskim projekcie „WARSZTATY Z PROJEKTOREM”.

PROJEKTOR jest programem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanym przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości.
Uczniowie aktywnie uczestniczyli w warsztatach prowadzonych przez wolontariuszkę Zofię Safińską, podczas których przez dyskusję i pracę w zespołach poszukiwali rozwiązań i sposobów ich wdrażania w takich obszarach, jak: szczęście osobiste, aktywność obywatelska, cyberprzemoc i ochrona planety. Czwartoklasiści mogli doświadczyć, że edukacja to nie tylko zdobywanie wiedzy, ale też rozwijanie kluczowych kompetencji, takich jak: współpraca, kreatywność, krytyczne myślenie czy komunikacja. Teraz mają wiele pomysłów i chęci, aby je zrealizować!

Fot SP Gomulin