Ekologiczne rolnictwo może się opłacać

Uczestnicy szkolenia na widowni

Jak stosować proekologiczne metody w swoim gospodarstwie, by otrzymać dodatkowe środki w ramach dopłat bezpośrednich? Jakie nowe obowiązki czekają rolników w związku z wprowadzoną elektroniczną rejestracją zwierząt? Jak przestrzegać zasad BHP? Odpowiedzi na te pytania można było uzyskać 1 marca w Woli Krzysztoporskiej podczas szkolenia dla rolników zorganizowanego przez Urząd Gminy w Woli Krzysztoporskiej przy współpracy z posłem Robertem Telusem (przewodniczącym Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi), Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, KRUS i Państwową Inspekcją Pracy. Spotkanie było też okazją do wręczenia medalu „Zasłużony dla Rolnictwa”.

I to właśnie od wręczenia medalu „Zasłużony dla Rolnictwa” pni Magdalenie Gajdzie – rolniczce z miejscowości Woźniki – rozpoczęli spotkanie wójt gminy Wola Krzysztoporska Roman Drozdek i poseł Robert Telus.
Przedstawiciele Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach – dyrektor Oddziału ODR w Piotrkowie Trybunalskim Marian Jurek oraz prelegenci Agnieszka Szczukocka i Hubert Sierant przedstawili prezentację na temat możliwości pozyskiwania dodatkowych środków do dopłat bezpośrednich dla rolników za stosowanie m.in. proekologicznych metod w swoim gospodarstwie (rola ekoschematów w rolnictwie – tabela). Omówili także nowe normy i obowiązki wchodzące w życie po zmianie przepisów. Przepisy precyzujące w/w zasady wchodzą w życie 15 marca 2023 roku razem z początkiem naboru wniosków o płatności bezpośrednie.
Naczelnik Wydziału Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt Edyta Osiecka i kierownik piotrkowskiej placówki ARiMR Katarzyna Miśkiewicz opisały nowe obowiązki rolników związane z elektroniczną rejestracją zwierząt gospodarskich w systemie IRZ. Przedstawiły również ilościowe zestawienia złożonych w naszym regionie wniosków w już funkcjonującym elektronicznym systemie obsługi oraz plany naborów na najbliższe miesiące.
Kierownik placówki KRUS w Piotrkowie Trybunalskim Barbara Zimna oraz pracownicy KRUS – Michał Gaworczyk oraz Paulina Robaszek omówili podstawowe zasady BHP w gospodarstwie rolnym. Po szkoleniu przeprowadzono krótki test, który wyłonił 3 osoby najlepiej odpowiadające na pytania. I miejsce zajęła sołtys Kacprowa Renata Kiereś, II miejsce zajął Sylwester Chojwa, a III – Gabriela Drożdżyk.
Z kolei Janusz Krupa z Państwowej Inspekcji Pracy opisał obowiązki rolników związane z BHP w gospodarstwie rolnym, rolę zabezpieczeń instalowanych na sprzęcie rolniczym oraz skutki nieostrożności rolników przy pracy.
Rolnicy mogli zadać pytania prelegentom, a w przerwie skorzystać z przekąsek przygotowanych przez Koło Gospodyń w Glinie.

Tabela łączenia działań ekologicznych na jednej działce

Fot. K. Dryżek