W ekopracowni w Krzyżanowie zaczęli od eksperymentów

Uroczyste przecięcie wstęgi, a później kilka eksperymentów. 25 listopada oficjalnie już oddano do użytku ekopracownię w Szkole Podstawowej w Krzyżanowie.

Na ścianie ekopracowni królują maki, a na stolikach uczniów nowoczesny sprzęt do przeprowadzania eksperymentów. To właśnie z jego użyciem uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Krzyżanowie przygotowali prezentację w formie lekcji przyrody. Były doświadczenia (m.in. badanie próbek wody), obserwacje przyrodnicze i dobra zabawa połączona z nauką.
Kiedy uczniowie udowodnili już, że warto było zainwestować w projekt pod nazwą „Eko – przyroda naszym domem – pracownia przyrodnicza w Szkole Podstawowej w Krzyżanowie”, wójt gminy Wola Krzysztoporska Roman Drozdek podziękował wszystkim, którzy wnieśli swój wkład w jego realizację, m.in. dyrektor szkoły Iwonie Zapale i obecnemu na uroczystości Andrzejowi Czapli, wiceprezesowi Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, który to Fundusz współfinansował modernizację ekopracowni. Andrzej Czapla z kolei podkreślał dobrą współpracę z samorządem gminnym przy realizacji kolejnego już wspólnego przedsięwzięcia.
Wcześniej zaproszeni goście, przedstawiciele nauczycieli i uczniów uroczyście przecięli wstęgę, a ksiądz kanonik Piotr Szubski poświęcił nowa salę lekcyjną.

Przypomnijmy, że w ramach projektu całkowicie zmodernizowano pomieszczenie lekcyjne. Jasne pastelowe ściany (na jednej z nich łąka z makami), nowe ławki i krzesła tworzą dobry klimat do przyswajania wiedzy. Ale ważne jest przede wszystkim kompleksowe wyposażenie w pomoce dydaktyczne: eksponaty, naturalne okazy, globusy, mapy, atlasy, literaturę przyrodniczo–naukową, albumy, lupy, kompasy, lornetkę, mikroskopy.
Niezwykle pomocny i atrakcyjny dla młodych ludzi jest też nowoczesny sprzęt audiowizualny: laptop, wizualizer, kolorowa drukarka, tablica interaktywna.
Całość uzupełnia aranżacja roślinna ze storczyków, paproci i innych roślin doniczkowych.

Całkowity koszt modernizacji ekopracowni w Krzyżanowie to 40.186,46 zł.
Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi (85% kosztu całkowitego zadania ) wyniosła 34.158,00 zł.

To kolejna ekopracownia, która powstała na terenie gminy Wola Krzysztoporska. W 2014 roku podobne projekty realizowane były w czterech szkołach: w Gimnazjum w Woli Krzysztoporskiej, w Szkole Podstawowej w Bujnach oraz w Gimnazjum i w Szkole Podstawowej w Gomulinie, a w 2015 w Szkole Podstawowej w Parzniewicach i w Szkole Podstawowej w Woli Krzysztoporskiej.

www.zainwestujwekologie.pl