Ferie zimowe w szkołach z GKRPA

W czasie ferii zimowych Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Woli Krzysztoporskiej zorganizowała przy Szkole Podstawowej w Parzniewicach oraz przy Szkole Podstawowej w Gomuline świetlice środowiskowe. Zajęcia były prowadzone przez dwóch nauczycieli (na zmianę, od poniedziałku do piątku w godzinach dopołudniowych 9.00 – 12-00). W świetlicy w Parzniewicach zajęcia prowadzili – Dorota Grabowiecka i Marek Rękorajski, a w świetlicy w Gomulinie – Joanna Sobutkowska oraz Anna Siekańska. W ramach tych zajęć organizowane były zajęcia sportowe, plastyczne, czytelnicze, relaksacyjne, warsztaty pedagogiczne i teatralne, zabawy stolikowe, zabawy z tablicą interaktywną oraz spacery. Podczas zajęć w każdej świetlicy został wyświetlony film, poruszający problem alkoholizmu w rodzinie. Ponadto GKRPA zorganizowała wyjazd 12 lutego 2015 roku do Gminnego Ośrodka Kultury w Woli Krzysztoporskiej dla dzieci uczestniczących w zajęciach świetlic środowiskowych w Gomulinie i Parzniewicach na spektakl pt. „O Stachu i strachu” połączony z warsztatami o tematyce profilaktycznej. Celem działalności świetlic środowiskowych było m.in. prowadzenie działalności profilaktycznej w obszarze odnoszącym się do alkoholizmu i narkomanii. Praca opiekuna na świetlicy dotyczyła takich obszarów działalności jak: integracja młodzieży, propagowanie zdrowego stylu życia, eliminowanie zaburzeń zachowania, kształtowanie kultury życia na co dzień, nauka racjonalnego wykorzystania czasu wolnego, pomoc w nauce. Realizując plan pracy świetlic główny nacisk położono na integrację grupy.
W Szkole Podstawowej w Bujnach w czasie ferii zostały zaplanowane i zorganizowane:
– zajęcia przygotowujące uczniów klasy VI do sprawdzianu w kl. VI z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego – odbyły się dn. 02.02.2015 r. i 03.02.2015 r.
– zajęcia sportowo – rekreacyjne dla wszystkich chętnych uczniów – odbyły się dn. 03.02.2015 r. i 04.02.2015 r.
Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Bogdanowie uczestniczyli podczas ferii zimowych w I Karnawałowym Rajdzie Pieszym w dniu 7 lutego 2015 roku na trasie Wola Krzysztoporska – Wygoda – Wola Krzysztoporska oraz dyskotece tematycznej. Wyruszyło 20 uczniów pod opieką nauczycielek : Pani Anny Paulińskiej i Pani Sylwii Siwik – Pisarek.
W Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Woli Krzysztoporskiej zajęcia odbywały się codziennie od poniedziałku do soboty:
– poniedziałek: 9.30 – 11.30 piłka siatkowa
– wtorek: 10.00 – 12.00 unihokej i piłka koszykowa
– środa: 9.00 – 11.30 tenis stołowy i unihokej
– czwartek: 9.00 – 12.00 tenis stołowy i unihokej
– piątek: 9.00 – 11.30 tenis stołowy i unihokej
– sobota: 9.00 – 11.00 tenis stołowy