„Forum Środków Unijnych” w Woli Krzysztoporskiej!

Wójt gminy Wola Krzysztoporska Roman Drozdek, poseł Grzegorz Lorek i wicemarszałek województwa łódzkiego Grzegorz Wojciechowski podczas Forum Środków Unijnych w Woli Krzysztoporskiej

Jak skorzystać z funduszy europejskich, jak ustrzec się najczęściej popełnianych błędów przy realizacji projektów, jak dać nowy oddech swojemu przedsiębiorstwu przy wsparciu środków zewnętrznych? O tym wszystkim można było usłyszeć podczas „Forum Środków Unijnych”, które 4 kwietnia odbyło się w Woli Krzysztoporskiej.

W spotkaniu dotyczącym możliwości pozyskania funduszy europejskich udział wziął m.in. wicemarszałek województwa łódzkiego Grzegorz Wojciechowski, który o środkach unijnych mówił jako o szansie na rozwój, szczególnie dla małych miejscowości.
Ze środków unijnych bardzo sprawnie korzysta gmina Wola Krzysztoporska, która w ten sposób finansuje wiele projektów. Tym obecnie realizowanym jest chociażby budowa kanalizacji (projekt za ponad 20 mln zł). – Będę chciał wnioskować o kolejne środki na kontynuowanie tego przedsięwzięcia. Mam nadzieję, że kolejne środki na ten cel trafią do wiarygodnej gminy, jaką jest Wola Krzysztoporska – mówił wójt gminy Wola Krzysztoporska Roman Drozdek.
A o bezpośrednich formach wsparcia dla jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i osób fizycznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 i Krajowych Programów Operacyjnych mówili m.in.: przedstawiciele Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, Departamentu ds. Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi, Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego i Departamentu Polityki Regionalnej. Można też było skorzystać z konsultacji indywidualnych.
O możliwości skorzystania z ministerialnych środków Funduszu Sprawiedliwości przypomniał z kolei obecny na spotkaniu poseł Grzegorz Lorek.
Szczegółowe informacje na temat wszystkich dostępnych form wsparcia na www.rpo.lodzkie.pl.