Gdzie pomóc dzieciom ze Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych?

Rysunek - pijąca kobieta w ciąży i twarz dziecka z cechami FASD
Fot. www.swiatlekarza.pl

Jak pomóc dzieciom, które jeszcze w łonie matki narażone były na działanie alkoholu i urodziły się ze Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD)? Od 2018 r. w Łodzi, w strukturach Regionalnego Centrum Polityki Społecznej, funkcjonuje Regionalny Punkt Diagnozy i Terapii FASD, który zajmuje się diagnostyką i terapią dzieci z FASD oraz psychoedukacją i wsparciem ich opiekunów.
w Łodzi funkcjonuje w Łodzi.

Logo - Regionalny Punkt Diagnozy i Terapii FASD w ŁodziDo zadań Regionalnego Punktu Diagnozy i Terapii FASD należy m.in.:

– wykonywanie kompleksowych diagnoz w kierunku FASD (Spektrum Płodowych Zaburzeń
Alkoholowych);
– prowadzenie konsultacji i praca z indywidualnym dzieckiem z zespołem FASD, w tym instruktaż rodziców/opiekunów w zakresie pracy z podopiecznymi w domu;
– prowadzenie terapii dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum FASD;
– organizowanie spotkań psychoedukacyjnych dla rodziców/opiekunów i umożliwienie im udziału w grupach wsparcia.

Każde dziecko objęte procesem diagnostycznym w kierunku FASD prowadzonym przez Regionalny Punkt Diagnozy i Terapii FASD konsultowane jest przez lekarza pediatrę i psychologa/neuropsychologa. W zależności od indywidualnego procesu diagnostycznego dziecka zlecana jest również konsultacja psychiatryczna. Proces diagnostyczny dziecka objętego konsultacjami zakończony jest wydaniem opinii lekarsko-psychologicznej.

Potrzebujesz pomocy? Tu ją znajdziesz!

Regionalny Punkt Diagnozy i Terapii FASD w Łodzi
ul. Snycerska 8, 91 – 302 Łódź
nr tel. 42 203-48-53

Zgłoszenia dla osób chętnych do skorzystania z usług świadczonych w ramach działalności Regionalnego Punktu Diagnozy i Terapii FASD w Łodzi, przyjmowane są telefonicznie od poniedziałku do piątku pod nr tel. 42 203-48-53.

Uruchomienie Regionalnego Punktu Diagnozy i Terapii FASD w Łodzi, stanowi pierwsze w skali kraju działanie o charakterze wojewódzkim, ukierunkowane na niesienie kompleksowej pomocy i wsparcia dzieciom z FASD, którego realizatorem jest Samorząd Województwa.