Gimnazjaliści z Gomulina na Sejmie Dzieci i Młodzieży

Gimnazjaliści z Gomulina reprezentowali województwo łódzkie podczas XXI sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży.
Uczniowie klasy III – Katarzyna Owczarek i Bartosz Podlecki – zostali posłami XXI sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży, której głównym organizatorem jest Kancelaria Sejmu RP w porozumieniu z Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej, Ośrodkiem Rozwoju Edukacji i Ministerstwem Edukacji Narodowej. Sukces ten osiągnęli dzięki przygotowaniu i przeprowadzeniu projektu badawczego „Miejsca młodych – jakiej przestrzeni publicznej potrzebuje młodzież” pod kierunkiem Ewy Maciołek, nauczycielki wiedzy o społeczeństwie.
Uczniowie przygotowali spacer badawczy, który odbył się 1 kwietnia w Gomulinie, a udział w nim wzięli: radna B. Gawryszczak, zastępca prezesa OSP Gomulin W. Kamiński, bibliotekarka Biblioteki Publicznej w Gomulinie Julia Karlińska, sołtys Gomulina Anita Łuczyńska, wicedyrektor SP w Gomulinie Małgorzata Kędzierska, przewodniczący SU Gimnazjum w Gomulinie Jan Toma oraz mieszkańcy Gomulina i młodzież. Podczas spotkania zastanawiano się, co w Gomulinie funkcjonuje dobrze, a co można zmienić lub poprawić. Wnioski ze spaceru zostały spisane, a następnie przekazane wójtowi. Całe zadanie rekrutacyjne było bardzo dobrze przygotowane i zostało bardzo wysoko ocenione przez komisję konkursową, co dało naszym gimnazjalistom miejsca w Sejmie Dzieci i Młodzieży.
1 czerwca Katarzyna i Bartosz reprezentowali województwo łódzkie podczas obrad XXI sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży, której tematem przewodnim było miejsce młodzieży w przestrzeni publicznej. Na województwo łódzkie przypadło 28 mandatów. Posłanka Katarzyna Owczarek znalazła się w niewielkiej grupie osób, które przemawiały z mównicy sejmowej podczas obrad SDiM. Zaapelowała o poważne traktowanie młodych, dawanie dobrego przykładu przez starszych, aktywność poprzez tworzenie młodzieżowych rad, szkolnych klubów dyskusyjnych. Wyraziła także swój sprzeciw wobec biurokracji. W trakcie swojego przemówienia odwołała się do słów św. Jana Pawła II – „Polska to nasze dobro wspólne i wymagajmy od siebie nawet wtedy, gdy inni od nas nie wymagają”.
Podsumowanie pracy młodych posłanek i posłów województwa łódzkiego w tegorocznej sesji SDiM odbyło się 8 czerwca w Zespole Szkół nr 3 w Skierniewicach. Nasi gimnazjaliści otrzymali dyplomy i nagrody z rąk Łódzkiego Kuratora Oświaty Jana Kamińskiego oraz posłów na Sejm E. Radziszewskiej, Artura Ostrowskiego. Wśród gości znaleźli się również nauczyciele – opiekunowie projektów i przedstawiciele władz samorządowych regionu łódzkiego. Wójt gminy Wola Krzysztoporska Roman Drozdek, doceniając osiągnięcie naszych gimnazjalistów, wręczył Katarzynie i Bartoszowi cenne upominki.