Glina ma altanę i nowe drzewa

Glina altana w zaśnieżonym krajobrazie

Dobiegła końca realizacja projektu o nazwie „Altana wiejska – miejsce spotkań i integracji mieszkańców Gliny”. Na ten cel zostały przyznane środki z budżetu województwa łódzkiego w ramach naboru „Infrastruktura sołecka na plus” w kwocie 80.000 zł. Część środków dopłaci też gmina Wola Krzysztoporska.

tablica promocyjna Łódzkie dotacje 2022 infrastruktura sołecka na plusW ramach projektu wykonano dokumentację techniczną za kwotę 4.300 zł oraz roboty budowlane, które kosztowały 90.000 zł. W związku z tym, że koszt zadania przekroczył zarezerwowane środki, brakujące 14.300 dopłaci gmina Wola Krzysztoporska.

Projekt zakładał budowę altany ogrodowej wraz z ławkami w środku i stołem oraz zagospodarowanie terenu wokół poprzez nasadzenie drzew ozdobnych i owocowych. Zaplanowano także wykonanie skalnika z roślinami.

Celem projektu było przygotowanie miejsca dla integracji mieszkańców Gliny, ale z altany będą mogły korzystać także dzieci bawiące się na usytuowanym w pobliżu placu zabaw, aby w letnich miesiącach schronić się przed słońcem czy deszczem. Oczywiście będzie to przestrzeń również i dla dorosłych korzystających z siłowni napowietrznej. Całość dopełnią nasadzenia drzew i krzewów ciekawie wkomponowane w tę przestrzeń.