Głosuj na projekty do Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego!

Swój głos można oddać już tylko przez Internet (strona bo.lodzkie.pl), bowiem korespondencyjnie można było głosować tylko do 22 października. Mieszkańcy województwa mają do wyboru 155 projektów. My stawiamy na ten, który dotyczy także gminy Wola Krzysztoporska. Jego nazwa brzmi „Tak! Możesz na mnie liczyć. Szkolenia z pierwszej pomocy dla mieszkańców powiatu piotrkowskiego”, a kryje się pod numerem 353.

Głosować można do 31 października!

Internetowe głosowanie jest możliwe na stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego: https://bo.lodzkie.pl/glosuj-online/. Aby tego dokonać wystarczy podać swoje imię i nazwisko, numer PESEL, adres e-mail oraz numer telefonu. Osoby, które nie ukończyły 18. roku życia, również mogą wziąć udział w głosowaniu, jednakże rodzic/opiekun prawny musi wyrazić na to zgodę (wpisując swoje imię i nazwisko oraz numer PESEL).

Każda osoba może zagłosować tylko raz. Głosujący może wybrać jedno zadanie wojewódzkie i przyznać mu tym samym 1 punkt, oraz trzy zadania subregionalne z jednego lub różnych subregionów. Głosujący przyznaje wybranym propozycjom zadań subregionalnych 3 punkty, 2 punkty lub 1 punkt, gdzie 3 punkty przyznaje się propozycji zadania, którą popiera się najbardziej, a 1 punkt – propozycji zadania, którą popiera się najmniej spośród wybranych.
Propozycje z Piotrkowa i regionu zostały zgłoszone w ramach projektów subregionu południowego.

Zadanie, które dotyczy także gminy Wola Krzysztoporska, polegać będzie na przeprowadzeniu szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy wśród mieszkańców powiatu piotrkowskiego oraz Piotrkowa Trybunalskiego. Zakres obejmował będzie organizację dwóch spotkań szkoleniowych w każdej z gmin powiatu piotrkowskiego oraz trzech spotkań w Piotrkowie Trybunalskim. W każdym ze szkoleń trwającym 4 godz. uczestniczyć będzie 40 mieszkańców. Ponadto dla uczestników szkoleń zakupione zostaną podręczne apteczki zawierające m.in. maseczkę do sztucznej wentylacji oraz gadżety promujące udzielanie pierwszej pomocy. Celem zadania jest wzrost bezpieczeństwa mieszkańców powiatu piotrkowskiego poprzez zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu ratowania życia ludzkiego.

W przypadku, gdy powyższy projekt zdobędzie odpowiednią ilość głosów, by mógł być realizowany, szkolenia prowadzone będą w następujących lokalizacjach:

Na terenie powiatu piotrkowskiego:
– gmina Aleksandrów – Urząd Gminy Aleksandrów,
– gmina Czarnocin – Ochotnicza Straż Pożarna w Dalkowie,
– gmina Gorzkowice – Biblioteka Publiczna i Dom Kultury Gminy Gorzkowice,
– gmina Grabica – Ochotnicza Straż Pożarna Kamocin,
– gmina Łęki Szlacheckie – Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Łękach Szlacheckich,
– gmina Moszczenica – Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Moszczenicy,
– gmina Ręczno – sala „Wspólny Dom”,
– gmina Rozprza – Gminna Biblioteka Publiczna w Rozprzy,
– gmina Sulejów – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Witowie-Kolonii,
– gmina Wola Krzysztoporska – Gminny Ośrodek Kultury,
– gmina Wolbórz – Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły,
oraz miasta Piotrkowa Trybunalskiego – Miejska Biblioteka Publiczna w Piotrkowie Trybunalskim.

Głosować możesz TUTAJ