Gmina bogata? A może dobrze zarządzana?

Gmina Wola Krzysztoporska w czołówce rankingów.

Kilkadziesiąt zrealizowanych inwestycji rocznie, wspieranych środkami zewnętrznymi, ograniczanie wydatków administracyjnych, nadwyżka operacyjna (różnica między dochodami i wydatkami bieżącymi) pozwalająca swobodnie planować kolejne przedsięwzięcia. O Woli Krzysztoporskiej mówi się – bogata gmina. A to nie do końca prawda. – To raczej kwestia umiejętnego zarządzania tym, co się ma – twierdzą włodarze gminy.

Co mówią liczby o gminie Wola Krzysztoporska? Wystarczy spojrzeć na naszą pozycję wśród 132 gmin wiejskich województwa łódzkiego (dane za rok 2016):
Dochody – 5 miejsce
Wydatki – 4 miejsce
Inwestycje – 3 miejsce
Nadwyżka operacyjna – 4 miejsce

Dane pochodzą ze sprawozdań finansowych Ministerstwa Finansów

Skąd biorą się pieniądze? Najprościej byłoby powiedzieć – z oszczędności, a te robi się, ograniczając wydatki, np. te dotyczące wynagrodzeń. Gmina Wola Krzysztoporska na wynagrodzenia ogółem (nauczyciele, administracja) wydaje 32,06% dochodu (w porównywalnej gminie Rozprza – 44,83% – to różnica ponad 3 mln zł). To jeden z najlepszych wyników wśród gmin powiatu piotrkowskiego, podobnie jak wydatki na administrację, które stanowią zaledwie 7,71%. Gospodarując w ten racjonalny sposób, udało się uzyskać tzw. nadwyżkę operacyjną w wysokości ponad 8 mln zł i to m.in. stąd biorą się najwyższe w powiecie piotrkowskim środki na inwestycje. W ubiegłym roku była to kwota ponad 8 mln zł (co stanowiło 16,55 % budżetu). Inne gminy przeznaczyły na wydatki majątkowe od ok. 15% (Czarnocin) do zaledwie ok. 2% (Rozprza).
W bieżącym roku gmina Wola Krzysztoporska wyda na inwestycje prawie 12 mln zł, a w 2018 r. – ponad 20 mln zł.

Roman Drozdek, wójt gminy Wola Krzysztoporska
Jak wynika z danych liczbowych pochodzących ze sprawozdań finansowych, jakie samorządowcy mają obowiązek składać w Ministerstwie Finansów – kondycja budżetu jest dobra. Jest to oczywiście powód do ogromnej satysfakcji i zadowolenia. Nie oznacza to jednak, że jesteśmy gminą bogatą. Staramy się jedynie oszczędnie wydawać pieniądze publiczne. Trzeba pamiętać, że gmina Wola Krzysztoporska to gmina specyficzna z punktu widzenia jej potrzeb, co wynika z dużego terytorium (171 km kw.) i dużej liczby sołectw (aż 43).
Kwota 8 mln zł, jaką udaje się wygospodarować w roku budżetowym na inwestycje, jest zupełnie niewystarczająca, by w krótkim czasie zrealizować wszystkie potrzeby w poszczególnych miejscowościach. Dlatego trzeba to rozkładać w czasie, pamiętając o wszystkich sołectwach. Ta dobra kondycja naszego budżetu – najlepsza w powiecie piotrkowskim i bardzo wysoka w skali województwa – to efekt i przejaw dbałości w wydawaniu środków publicznych polegający na minimalizowaniu wydatków bieżących i stopniowym ich podnoszeniu proporcjonalnie do wzrostu dochodu, trzymaniu w ryzach wydatków na administrację i przeznaczeniu jak największych kwot na inwestycje.
Utrzymanie takich proporcji w budżecie każdego roku daje duże możliwości pozyskiwania dodatkowych środków finansowych z różnego rodzaju źródeł zewnętrznych – co zwiększa wydatki inwestycyjne, a co w konsekwencji ma bardzo duży wpływ na ciągły rozwój gminy.